PSK Remeselné stánky

V posledných rokoch sa vracajú do módy tradičné remeslá. Ľudia pri nich dokážu, ako sa hovorí, zrelaxovať, vypnúť a oddýchnuť si. Tradičné remeslá si nesú so sebou dávku šikovnosti, odbornosti, kreativity a hlavne histórie. Za každým remeslom sa skrývajú príbehy, ktoré zanechali za sebou naši predkovia.

Remeselné stánky

Vďaka dotácii Prešovského samosprávneho kraja - Výzvy poslancov PSK 2022, sme zakúpili štyri drevené a osem platené remeselné stánky, ktorými by sme chceli dať možnosť remeselníkom, aby svoj talent a staré remeslo mohli predvádzať širokej verejnosti, hlavne mladým ľuďom – žiakom základných a stredných škôl v rámci workshopov a rôznych ukážok.

Remeselné stánky
Mediálni partneri