Euroregion Karpacki Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Jubilejný koncert k 70. výročiu založenie MDK

22.6.2022

Dňa 22.6.2022 sme sa na pozvanie nášho partnerského Domu kultúry mládeže/ MDK/ v Rzeszowe zúčastnili jubilejného koncertu pripraveného pri príležitosti 70. výročia založenie MDK. Po príchode do Rzeszowa sme sa o 18.00 h spoločne s inými pozvanými hosťami, zúčastnili koncertu, ktorý sa konal vo Filharmónií v Rzeszowe. Trojhodinový program bol zostavený z tých najlepších tanečných, divadelných a hudobných vystúpení klubov, tried a odborov pôsobiacich pod vedením MDK. Ich výkony ocenilo potleskom skoro 500 divákov. V závere podujatia odzneli viaceré prajné gratulácie zo strany predstaviteľov mesta Rzeszow ale aj príhovor riaditeľa MsDK Ing. A.Kobielského. Ten vo svojom príhovore vyzdvihol príkladnú starostlivosť o nadanú mládež a poďakoval za doterajšiu plodnú spoluprácu v oblasti kultúry. Zároveň prejavil nádej na spoluprácu aj v nasledujúcom období napriek faktu, že doterajšie vedenie MDK, riaditeľ organizácie na svojom poste končí.
Mediálni partneri