Euroregion Karpacki Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Festivalu folklóru a kultúry zemi Kujawskiej a Mazowieckiej

10.- 14.10.2018

V rámci trvalej udržateľnosti projektu Spája nás tanec sa FS Lipovec ako jeden z účastníkov projektu zúčastnil v dňoch 10.- 14. 10.2018 Festivalu folklóru a kultúry zemi Kujawskiej a Mazowieckiej. Tohtoročný 13. ročník festivalu niesol názov Od Kujawiaka do Oberka. Festival ponúkal návštevníkom športovej haly v Łącku pestrý prehľad ľudovej tvorby a kreativity, ochutnávku kuchárskych špecialít, rôzne súťaže a pestrú paletu remeselných výrobkov. Vystúpenia ľudových skupín začali v nedeľu 14. 10.2018 v popoludňajších hodinách. Festival zavŕšilo vystúpenie folklórneho súboru Lipovec z Vranova n. T., ktorý predviedol za hranicami časť svojho tanečného a speváckeho umenia. Práve projekt Spája nás tanec si kladie za cieľ zlepšiť integráciu obyvateľstva na oboch stranách Karpát. Do tohto procesu sme zapojili mladú generáciu, ktorá je schopná chrániť tradície a ďalší rozvoj kultúrneho dedičstva. Cieľom projektu je zveľaďovať spoločné hodnoty s dôrazom na ochranu a rešpektovanie rozmanitosti a autonómiu zdrojov kultúry nadnárodného karpatského regiónu, v tejto časti Európy. Úspech zaznamenávajú práve takéto prezentácie našej ľudovej tvorby v zahraničí.
Mediálni partneri