Euroregion Karpacki Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Spoločný koncert: Spája nás tanec vo Vranove nad Topľou

2.- 4. 11. 2017

 Štvrtok 2.11.2017 o 12.00 h sa v hoteli Patriot ubytovali naši partneri z Poľského mesta Rzeszow a účastníci projektovej aktivity z folklórneho súboru ZPiT Rudki. O 13.00 sme sa s poľskými priateľmi naobedovali v reštaurácií Sonáta. Po úvodných slovách riaditeľa MsDK Ing. Alfonza Kobielského o časovom harmonograme aktivity Spoločný koncert: Spája nás tanec, sme sa presunuli do budovy Domu kultúry vo Vranove n. T.. Práve naša organizácia poskytla technické a organizačné zázemie a podmienky na prípravu spoločného koncertu FS Lipovec zo Slovenska a ZPiT Rudki z Poľska. Od 14.30 do 18.30 prebiehal nácvik programu a priestorové skúšky v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. Dohľad nad účastníkmi aktivity mali obaja vedúci a choreografi folklórnych súborov Miroslav Jenčo a Tomek Rozek. Navyše pán Jenčo mal na starosti réžiu, scenár a choreografiu koncertu. Počas nácviku bolo pripravené v Salóniku DK občerstvenie pre všetkých účinkujúcich. Nácviku a tréningu sa zúčastnili spoločne slovenskí a poľskí tanečníci. Po nácviku si účastníci aktivity prevzali a odskúšali ušité kroje. Slovenskí folkloristi vyskúšali poľské a naopak poľskí folkloristi slovenské kroje. O 19.00 h ich čakala bohatá večera v reštaurácia Sonáta a o 20.00 h po tvrdom tréningu oddych na izbách hotela Patriot.

V piatok 3. 11. 2017 po raňajkách v hoteli Patriot sa mládež venovala individuálnej príprave na vystúpenie. Po obede, ktorý sa podával v reštaurácií Sonáta o 13.00 h nasledoval od 14.30 do 17.30 h nácvik programu a príprava scény na javisku v Estrádnej sále DK, spolu s inštaláciou scénickej techniky a jej skúškou. Od 16.00 do 16.30 sa projektový tím z PL a SK stretol na pracovnom stretnutí, na ktorom si odovzdal informácie o pripravovanom koncerte v Rzeszowskej filharmónií v Poľsku v dňoch 21. -22.11.2017. Zároveň sme sa stretli s externou expertkou, ktorá je zodpovedná za obsah a naplnenie databázy ľudových skupín a súborov na Slovenskej strane. Od 17.30 do 19.00 h strávila mládež návštevou historického centra mesta a prezrela si pamiatky. O 19.00 h sa navečerali a o 20.00 h odišli za oddychom do hotela Patriot.

V sobotu 4.11.2017 po raňajkách našich účastníkov aktivity čakala 3 hodinová generálka na ktorej si po 4 mesačnej prestávke spoločne precvičili choreografiu. Zároveň prebiehala skúška scénickej techniky, zvuku a svetiel. Po obede o 13.00 h sa mládež presunula do Estrádnej sály Domu kultúry vo Vranove n. T. a pripravovala sa na koncert. Režisér programu Miroslav Jenčo dával tanečníkom posledné pokyny. Dievčatá si robili make-up, účesy, obliekali si kroje, zakladali čepce a stužky do vlasov. Chlapci si precvičovali jednotlivé tanečné prvky a obliekali si kroje. O 18.00 hodine sa začalo v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove nad Topľou spoločné vystúpenie členov FS Lipovec zo Slovenska a ZPiT Rudki z Poľska s využitím efektných scénických svetiel a kvalitnej zvukovej techniky. Folklórny súbor Lipovec z mestskej časti Čemerné a Folklórny súbor piesni a tanca Rudki z nášho partnerského mesta Rzeszow, predviedli svoje tanečné a spevácke umenie, v programe s názvom Spoločný koncert: Spája nás tanec.
Moderátorka programu pani Anna Gdovinová v úvode predstavila folklórne súbory. Režisér programu pán Miroslav Jenčo zostavil bohatý, zaujímavý a poučný program. V prvej časti koncertu sa predstavili deti s FS Lipovček, ktoré nám humorným spôsobom ukázali život na dedine a ľudové zvyky spojené so svadbou. Mládež z FS Lipovec odprezentovala divákom svoj samostatný program. FS Rudki z Poľska verejnosti predviedli vo vlastnom programe tie najkrajšie poľské ľudové tance. Každý FS využil na svoju vlastnú prezentáciu v rozsahu 30 minút. Takto sa vstupy jednotlivých choreografií striedali v takzvanej skladačke so samostatnými číslami folklórnych súborov až program vyvrcholil spoločnou choreografiou, ktorú odtancovali tak, že každý jeden s tancujúcich párov bol zložený s poľského a slovenského tanečníka. Ich spoločná choreografia v ktorej tanečníci s FS Lipovec oblečení v poľských krojoch a FS Rudki v slovenských krojoch vzoru Zemplín potešili divákov 30 minútovým vystúpením. Koncert svojou účasťou podporili nielen rodičia vystupujúcich mladých ľudí ale aj široká verejnosť. V hľadisku 100 minútový program potleskom ocenilo 450 divákov rôznej vekovej kategórie. Medzi vzácnymi hosťami bol primátor mesta, Ing. Ján Ragan, poslanci MsZ mesta, zástupca slovenského veľvyslanca v Poľsku pán Peter Bak z Veľvyslanectva Slovenskej republiky so sídlom vo Varšave. V závere programu vystúpil pred obecenstvo riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou, ktorý verejnosť poinformoval o výsledkoch našej doterajšej cezhraničnej spolupráce. Poďakoval asistentom koordinátora a koordinátorom projektu na oboch stranách hranice a odovzdal slovo riaditeľovi MDK Boguslawovi Tomczakowi. Ten prítomných pozval na 21. – 22. 11.2017 do Rzeszowa na spoločný koncert oboch súborov. Po vystúpení sa účastníci aktivity prezliekli, pobalili a odišli na spoločnú večeru. Tam dostali pokyny a informácie o pripravovanom koncerte v Rzeszowskej filharmónií 21.- 22.11.2017. Čas rozlúčky prišiel o 22.00 hodine, kedy sme si navzájom poďakovali a rozlúčili sa s vidinou blízkeho stretnutia. Workshop folklórneho tanca, prebiehal počas 7 júlových dní v Poľsku a 7 dní na Slovensku. Tam sa mladí ľudia prvýkrát spoznali, pod vedením choreografov vytvorili páry a cvičili choreografiu. Výsledok ich usilovnej práce sme prezentovali na Spoločnom koncerte: Spája nás tanec vo Vranove n. T. aj v Rzeszowe. Počas realizácie projektu vznikli medzi účastníkmi aktivít nové priateľstvá. Efekt a prínos aktivity je pre poľsko-slovenské pohraničie nesporný. Celý program bez územného obmedzenia sa dá pozrieť celosvetovo prostredníctvom internetu. Projekt si kladie za cieľ zlepšiť integráciu obyvateľstva na oboch stranách Karpát, konkrétne Prešovského kraja a Podkarpatského vojvodstva. Do tohto procesu sme zapojili hlavne mladú generáciu, ktorá je schopná chrániť tradíciu a ďalší rozvoj kultúrneho dedičstva. Cesta, ktorú sme si zvolili sú workshopy, koncerty, spoločné aktivity, rovnako ako databáza poľských a slovenských ľudových telies, ktorá vďaka tomuto projektu vznikla. Link: www.kulturakarpaty.eu. Navyše FS Lipovec natrvalo zaradili do svojho repertoára rzeszowské tance a naopak ZPiT Rudki zemplínske tance, čo prispieva k zvýšeniu integrácie obyvateľov pohraničia. Tomuto cieľu taktiež slúži nákup ľudových krojov, ktoré sú dnes zaradené do majetku DK.

Mediálni partneri