Euroregion Karpacki Európsky fond regionálneho rozvoja Prešovský samosprávny kraj

Workshop ľudového tanca vo Vranove nad Topľou

10.- 16. 7. 2017

V projekte „Spája nás tanec“ bol Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. / MsDK/ partnerom Domu kultúry mládeže v Rzeszowe. Na Slovenskej strane projektovú aktivitu zabezpečoval a realizoval v dňoch od 10. do 16. 7.2017 kolektív pracovníkov MsDK a spoločný projektový tím.

V pondelok 10.7.2017 o 14.00 h k nám do Vranova n. T. pricestovala skupina účastníkov aktivity Workshop ľudového tanca z Poľska. Skupinu tvorili členovia FS Rudki z Poľského mesta Rzeszow s vedúcim súboru Tomkom Rozkom. Privítali sme ich na spoločnom obede v reštaurácií Sonáta, spoločne s členmi FS Lipovec z Vranova n. T. Nasledovalo ubytovanie v hoteli Patriot a večera o 18.00 h na ktorej účastníci aktivity dostali základné informácie o projekte a boli oboznámení s časovým harmonogramom aktivity a programom pobytu. Po večeri sa účastníci projektu premiestnili do budovy Domu kultúry vo Vranove n. T., v ktorom počas 7 dní prebiehali lekcie zemplínskych tancov pod vedením choreografa a zároveň vedúceho FS Lipovec, Miroslava Jenča. Prvá lekcia tanca a spevu trvala od 18.30 h do 21.30 h v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. Spievalo sa aj v Salóniku Domu kultúry vo Vranove n. T. Po nej sa tanečníci presunuli do hotela, kde odpočívali. Práve interiér budovy Domu kultúry vo Vranove n. T. bol v roku 2010 v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 zrekonštruovaný. Už sedem rokov využívame tieto priestory ako kvalitnú základňu pre organizovanie medzinárodných kultúrnych podujatí, preto sme pre realizáciu našich aktivít využili vlastné priestory.

V utorok 11.7.2017 sme účastníkom workshopu sprostredkovali výlet za historickými pamiatkami a prírodnými krásami Prešovského kraja. Navštívili sme archeopark a kaštieľ v Hanušovciach n. T. V archeoparku a kaštieli sme sa oboznámili s dnes už nepoužívanými remeslami. Účastníkov aktivity zaujala výroba úžitkových predmetov na hrnčiarskom kruhu, lukostreľba ale aj tkanie na ručných krosienkach. Traja lektori sa im venovali tri hodiny. Jednu hodinu mali na vlastnú prípravu. Navyše nám pracovnici múzea predviedli aj výrobu medených šperkov a výrobu hlinených predmetov bez hrnčiarskeho kruhu. V Kaštieli v Hanušovciach n. T. nás sprievodca oboznámil s našou vlastnou, ale aj spoločnou históriou a kultúrnym dedičstvom našich predkov. Výlet do Krajského múzea v Prešove nás utvrdil o bohatej a pestrej minulosti nášho regiónu. Po výlete, ktorý trval od 8.00 h do 14.30 h sme mali neskorý obed v reštaurácii Sonáta. Od 15.00 h do 18.00 h sa účastníci aktivity venovali lekciám tanca. Po večeri o 18.00 h pokračovali do 21.30 h v nácviku choreografií. Neskoro večer sa vrátili do ubytovacieho zariadenia. Z workshopu ľudových remesiel, výletu a prehliadky bola vyhotovené fotodokumentácia.

V stredu 12.7.2017 po raňajkách nasledovala v priestoroch DK od 8.30 h do 12.30 h lekcia tanca, obed v reštaurácii Sonáta a od 13.00 do 18.00 h ďalšia tanečná lekcia. Aby si účastníci trošku oddýchli pripravili sme im po večeri v budove Domu kultúry, v priestoroch Centra mladých, workshop tradičných remesiel. Ukážky drevorezby, maľovanie kraslíc a tradičnej ľudovej výšivky boli pre nich natoľko atraktívne, že si každý účastník vyskúšal vlastnú tvorbu ľudovo-umeleckých výrobkov, ktoré si v závere workshopu ľudových remesiel mohli odniesť so sebou. Pán Ján Babenský sa im trpezlivo venoval a pretváral drevo na praktické a dekoračné výrobky. Pani Edita Sinčákova im sprostredkovala výrobu a maľovanie kraslíc. Vyšívať tradičnou technikou mládež učila a výšivku sama predvádzala pani Veronika Tóthová. Workshop ľudových remesiel trval od 18.30 do 21.30 h. Nasledoval oddych v ubytovacom zariadení a spánok.

Štvrtok 13. 7. 2017 sa po raňajkách od 8.30 do 12.30 h usilovne spievalo a tancovalo. Po lekcii tanca nasledoval obed a od 13.00 h do 18.00 h tanečníci pokračovali v nácvikoch choreografie. Po večeri mládež opäť usilovne cvičila tanečnú choreografiu a spev. V neskorých večerných hodinách oddychovali na izbách hotela Patriot.

V piatok 14.7.2017 od 8.30 h do 12.30 prebiehali nácviky choreografií. Krátky oddych si užili na obede po ktorom pokračovali lekcie tanca. Večera sa podávala o 18.00 h v reštaurácií Sonáta po ktorej sa od 18.30 h do 21.30 h pokračovalo v cvičení tanca a spevu.

V sobotu 15.7.2017 sme po raňajkách absolvovali výlet na zrúcaninu hradu Čičva, kde nás s minulosťou majiteľov hradu a históriou objektu oboznámil Mgr. Peter Novák - pracovník MsDK Vranov n. T. Po obhliadke hradu sme sa vrátili na obed do reštaurácie Sonáta a po obede a krátkom oddychu sme navštívili rekreačnú oblasť Domaša – časť Dobrá. Účastníci výletu sa tam oboznámili s okolitou prírodou nášho kraja. Nasledoval krátky oddych a po ňom večera a od 18.30 h do 21.30 h záverečná lekcia tanca na ktorej ukázali čo sa na workshope naučili. Medzi divákmi boli folkloristi a náš projektový tím zo Slovenska. Všetky lekcie prebiehali v Estrádnej sále Domu kultúry kde je optimálne technické vybavenie a adekvátny priestor na tanec. V reštaurácií Sonáta sme pred ukončením aktivity pripravili pre mládež spoločenský večer s diskotékou, počas ktorej riaditeľ MsDK Ing. Alfonz Kobielsky poďakoval vo svojom mene aj v mene riaditeľa MDK v Rzeszowe za účasť na projektovej aktivite a odovzdal diplomy za účasť na „Workshope ľudového tanca“. Vyhodnotil priebeh aktivity a informoval o nasledujúcej aktivite: Spoločnom koncerte: Spája nás tanec. Spoločenský večer využila mládež na zábavu a tanec na parkete. Celý priebeh koncertu a spoločenského večera sa nahrával videokamerou a vyhotovila sa fotodokumentácia.

V nedeľu 16.7.2017 po raňajkách si všetci účastníci workshopu zbalili svoje osobné veci a každý účastník aktivity si užil osobné voľno podľa vlastných predstáv. Mnohí navštívili centrum mesta, oddychovali v budove Domu kultúry, či navštívili Baziliku Minor. Po obede sme sa s účastníkmi aktivity rozlúčili. Slovenských účastníkov projektu si vyzdvihli rodičia a poľských bezpečne odviezol slovenský prepravca do Rzeszowa. Naša prvá aktivita bola úspešne dokončená a všetky naplánovane úlohy tejto aktivity sa nám podarili zrealizovať v plnom rozsahu a v súlade s projektom.

Mediálni partneri