Archiv podujatí

rok 2023

rok 2022

rok 2021

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva nám striktne zakázali uskutočniť plánované veľkolepé Mikulášske záprahy s troma kočmi, rozprávkovými postavičkami a krátkym kultúrnym programom, ktorý sme pre Vás pripravovali a na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Aj keď sa jednalo o rozprávkový sprievod mestom a zastavenie sa pri vianočnom stromčeku, museli sme to nakoniec zrušiť, aby sa ľudia a deti nezhromažďovali vo veľkom počte na námestí pred AOC, ako to bolo v minulých rokoch.

Napriek tomu sa Mikuláš a Brumteláš na poslednú chvíľu rozhodli vo svojom voľnom čase aspoň symbolicky prejsť našim mestom na jednom koči, rozsvietiť vianočný stromček na námestí a odovzdať primátorovi mesta sladkosti, ktoré budú odovzdané našim najmenším v materských školách po uvoľnení opatrení a otvorení škôl. Myslíme na tradície a sme si vedomí, že v tejto dobe je hlavne zdravie nás všetkých najväčšou prioritou. Veríme a prajeme si, že o rok sa už budeme môcť na námestí stretnúť všetci a v plnej paráde.

Zamestnanci MsDK pre vás pre všetkých natočili krátke video s mikulášskym prianím, aby ste vedeli, že aj tento rok, napriek všetkým opatreniam na Vás Mikuláš s Brumtelášom predsa len nezabudli.

Mediálni partneri