Mestský rozhlas

Jeho hlavným cieľom je, že podľa zákona NRSR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva paragrafu 15 (pôsobnosť obce) písm. i.) vyhlasuje ohrozenie a režim života obyvateľov na území obce v prípade vzniku mimoriadnej udalostí. Informuje občanov o rôznych spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach ale aj o uzneseniach a opatreniach správnych orgánov súvisiacich so správou mesta a so štátnou správou.

Prostredníctvom mestského rozhlasu máte možnosť prezentovať svoje firmy, výrobky, ako aj služby, ktoré ponúkate. Ďalšou možnosťou, ktorú Vám mestský rozhlas ponúka, sú pesničky na želanie a blahoželania k sviatku.

Vysielací čas : Po - Ut - Str - Štv - Pia : dopoludnia od 10:00 – 12:15 hod
  popoludní  od 14:30 – 16:00 hod 

 

   Výška poplatku :

Pri objednávke do 3 hlásení:   Pri objednávke 4 a viac hlásení:
1. hlásenie       - 6 €  1. hlásenie    - 6 €
1. opakovanie - 4 €  každé ďalšie - 3 €
2. opakovanie - 4 €  

 


Zodpovedný zamestnanec : Bc.Marian Sobota

V prípade politickej reklamy je cena dvojnásobná. 

MsDK si vyhradzuje právo jazykovej korektúry textu požadovaného na odvysielanie. Počas letných mesiacov je vysielanie mestského rozhlasu obmedzené iba na krízové stavy a to z dôvodu čerpania dovoleniek.

Mediálni partneri