Archiv podujatí

rok 2023

rok 2022

rok 2021

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

Pesničkový Mikuláš navštívil Vranov n. T. aj tento rok

Aj tento rok Mesto Vranov n. T. a Mestský dom kultúry vo Vranove n.T. spojili svoje úsilie a pripravili pre deti nášho regiónu nezabudnuteľný zážitok v podobe niekoľkých Mikulášskych vystúpení. V pondelok 5.9.2022 popoludní pracovníci Mestského domu kultúry vymenili svoje oblečenie za herecké kostýmy čerta Brumteláša, čertíka Fuka a sv. Mikuláša. V doprovode ježibaby, anjelov, čertíkov a iných rozprávkových bytostí, ich konský záprah a mini vláčik previezol mestom a pozabával deti. Na námestí pred budovu A.O.C..v centre mesta deťom ponúkli sladkosti a zábavný program plný pesničiek. Nakoniec sv. Mikuláš spoločne s primátorom mesta Ing. Jánom Raganom rozsvietili Vianočný stromček v našom meste.

Deti MŠ a ZŠ sa mohli tešiť aj na hudobno- zábavné podujatia s názvom Pesničkový Mikuláš, ktorý každoročne pripravujú zamestnanci Mestského domu kultúry vo Vranove n T. Podujatie s výchovným zameraním deťom ponúkli v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. od 6.- do 9.12.2022. Tento rok ho malo možnosť vidieť počas ôsmych školských a jedného verejného predstavenia až 3500 detí. Tradíciu vlastných podujatí, v ktorých účinkujú ako herci, pracovníci Mestského domu kultúry a talentovaní mladí ľudia, zaviedli už pred 27 rokmi. O scenár a réžiu sa postaral zástupca riaditeľa Mestského domu kultúry Mgr. Peter Novák. Svetelnú a hudobnú kulisu, kostýmy, ale aj organizačné a technické zabezpečenie, zabezpečili pracovníci Mestského domu kultúry pod vedením riaditeľa MsDK, Ing. Alfonza Kobielského.

Tak náročné podujatie by nebolo možné zrealizovať bez ďalšej pomoci. Ďakujeme za spoluprácu Alžbete Madejovej, ktorá sa každoročne zhostí jednej z hlavných úloh. Ďakujeme Centru voľného času, pani Mgr. Bibiane Marcinovovej a jej tanečníčkam . Naše poďakovanie patrí firme Záhradná technika TECAK-KOVO Vranov n. T., ktorá vyrobila pre tento účel mini vláčik, zvlášť Rastislavovi Smetanovi. Ďakujeme mestu Vranov n. T. ktoré zabezpečilo deťom mikulášske sladkosti.

Mediálni partneri