Archiv podujatí

rok 2023

rok 2022

rok 2021

rok 2020

rok 2019

rok 2018

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

rok 2012

rok 2011

VERNISÁŽ VÝSTAVY TRIANONSKÁ MIEROVÁ ZMLUVA 1920, VERSAILLSKÝ SYSTÉM A SLOVENSKO

V pondelok 14.11.2022 sa v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. konala vernisáž panelovej výstavy Trianonská mierová zmluva 1920, Versaillský systém a Slovensko. Pripravili ju spoločne Mestský dom kultúry vo Vranove n. T., Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Občianske združenie Osobnosti pod Bradlom. Za účastí pozvaných hostí ju otvoril podpredseda občianskeho združenia Osobnosti pod Bradlom Peter Bzdúch.
Návštevníci ju majú možnosť vidieť do 22.12.2022 v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T. / pri knižnici/. Pripomína nám všetkým podpísanie zmluvy, ktorá sa stala symbolom medzinárodného uznania existencie Slovákov ako moderného európskeho národa. Zmluvy, vytvárajúcej dodnes hranice našej krajiny. Autorom výstavy približujúcej na 13 paneloch Trianonskú mierovú zmluvu i okolnosti jej vzniku je Matej Hanula, dizajn vytvorila Dorota Budziňáková. Výstava vznikla vďaka podpore Vlády Slovenskej republiky v rámci Roku Milana Rastislava Štefánika. Je určená širokej verejnosti zvlášť žiakom II. st. ZŠ a SŠ. V prípade záujmu je možné žiakom poskytnúť k výstave bezplatný odborný výklad. Volajte na 0907951110.

Mediálni partneri