Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.
Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Zmenu termínu vystúpenia Vám oznámime v najbližšej dobe
Aktuálne podujatia

Chceme vyjadriť hlbokú úctu a poďakovanie za krásnu a náročnú prácu naších učiteľov.

Dátum 21. 3. sa stal symbolickým práve pre ľudí s Downovým syndrómom. Pri tejto príležitosti by sme chceli týmto našim kamarátom srdečne zablahoželať a popriať veľa zdravia a úspechov v živote.

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou pozývajú deti a mládež z Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja (Slovensko) na medzinárodnú výtvarnú súťaž „Naši susedia – Svet pod vodou“, vyhlásenú pre rok 2021. Pravidlá súťaže sú uvedené v dokumente, ktorý je súčasťou príloh. Do súťaže sa môžu prihlásiť žiaci základných a stredných škôl vo veku 7. – 18. rokov z Prešovského kraja. Namaľujte prácu (maľba, kresba, grafika, umelecká tkanina, koláž) na tému Svet pod vodou a spolu s vyplnenými prílohami ju zašlite na: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Osmeckiego 51,35-506 Rzeszów, Poland, Tel +48 17 748 38 91.

Minuloročná súťaž sa neuskutočnila z dôvodu epidémie Covid-19. Práce prihlásené do tejto súťaže sa budú posudzovať vo vekových kategóriách, v ktorých boli prihlásené minulý rok. Ak si neželáte, aby boli minuloročné práce uvedené do súťaže a zašlete nové práce, v takomto prípade nám dajte prosím vedieť, aby sme mohli zrušiť Vašu minuloročnú prihlášku do súťaže.

Uzávierka prihlášok je: 6. apríla 2021. Výsledky súťaže a otvorenie výstavy zverejníme v on-line priestore koncom apríla 2021. Viac tu - mdk.rzeszow.pl

Naši susedia 2021

Prosím propagujte súťaž vo vašom zariadení a blízkom okolí.

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou vyhlasuje súťaž o najkrajšiu báseň (resp. text piesne) na tému: "Naše mesto".

 • Zúčastniť sa jej môžu žiaci 6. - 9. ročníkov základných škôl vranovského okresu.
 • Záujemcovia sa môžu zamerať na históriu, architektúru nášho mesta, prírodu a okolie, alebo všeobecne na život a dianie v našom meste - Vranov nad Topľou.
 • Báseň má mať 4 strofy.
  Najkrajšie básne budú ocenené a zhudobnené Martinom Husovským (zo skupiny Komajota). Autori ocenených básni dostanú voľnú vstupenku na najbližší koncert skupiny Komajota, ktorý sa uskutoční vo Vranove nad Topľou, po uvoľnení opatrení. Na koncerte im bude verejne odovzdané uznanie a CD so spomínanými nahratými skladbami, ich autorstvom a niektoré skladby na koncerte aj odznejú.
 • Básne môžete posielať do 9. apríla 2021 na adresu: programove@kulturavranov.sk
 • Zároveň uveďte kontakt, na ktorom Vás o priebehu súťaže budeme ďalej informovať
Nájdi v sebe múzu - Báseň o mojom meste

Cieľ súťaže: svoj dojem, zážitok, pocit, vnímanie, vyjadriť umeleckým slovom – poéziou. Viesť mládež k bližšiemu vzťahu k literatúre, poskytovať priestor na popularizáciu vlastnej tvorby, podporovať talent mladučkých autorov. Tešíme sa na spoluprácu.

Ponúkame Vám online pohľad na pestrú mozaiku spomienkových fotografií histórie nášho mesta, ktorú sme nainštalovali v galérii DK. Výstava týchto fotografií bude na Vás čakať až do otvorenia DK po uvoľnení protiepidemiologických opatrení, kedy ju sprístupnime aj verejnosti.

Ako plynul čas - výstava spomienkových fotografií v DK

Predstavujeme Vám aktivity projektu EtnoCarpathia, ktoré plánujeme uskutočniť v tomto roku.

Aktivity projektu EtnoCarpathia

Obnovená premiéra jedného z najúspešnejších diel Slovenského Divadla Tanca , ktorému tlieskali diváci na celom svete. Multimediálne predstavenie spájajúce moderný balet s filmom. Na plátne účinkujú: Richard Müller , Andy Hryc, Ján Gallovič, Matej Landl, Aneta Parišková , Maroš Kramár. Rómeo+Júlia je prvým predstavením Slovenského divadla tanca pod novým zriaďovateľom - SĽUK-om.

Rómeo a Júlia

Čas predstavenia: 100 minút.

Upozornenie: Meškajúci diváci budú pri predstavení Rómeo + Júlia vpustení do divadelnej sály až po 20 minútach, kedy to dej a spracovanie predstavenia dovoľuje. Preto Vás prosíme prísť na čas.

Covidové obdobie sme využili nato, aby sme doplnili vybavenie priestorov centra mládeže o ďalšie efektívne náčinie, ktoré vyhovuje aj tým najnáročnejším požiadavkám pre dokonalý tréning.

Novozriadené priestory Centra mládeže

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou uvádza program na tému "Novodobé nelátkové závislosti". Súčasnosť a nelátkové závislosti predstavujú fenomén, ktorý neustále čaká na svoje riešenie. Vážnosť problému si uvedomujeme aj my. Ministerstvo kultúry SR Všetci, ktorí sme sa stotožnili so zodpovednosťou za prevenciu nelátkových závislostí vieme, že sa púšťame do ťažko riešiteľného problému. Z ľudského hľadiska však cítime potrebu a povinnosť pomôcť mladým ľuďom žiť v tomto svete a nepodľahnúť nástrahám doby.

Mestský dom kultúry spoločne s pani Miladou Ivankovou, pre Vás pripravili pútavú výstavu „Nevyužité možnosti ľudovej medicíny – duchovné a hmotné bohatstvo Horného Zemplína“.
Zberateľka tradičných ľudových receptov žije vo Vranove nad Topľou, odkiaľ pochádza aj väčšina jej receptúr. Vlastní bohatú zbierku, bylinných liečiv, ktorú prezentuje v priestoroch Mestského domu kultúry vo Vranove n. T.

Nevyužité možnosti ľudovej medicíny - výstava zberateľky Milady Ivankovej

Okrem rôznych čajov, tinktúr, liečivých vín s bylinami a zozbieraných prastarých receptúr je pani Milada aj zberateľkou starých ručných prác. Mnohé z nich už prežili 70 i viac ako 100 rokov. Nájdeme medzi nimi obrusy, ručníky, plachty či zástery našich starých mám.

Pracovníci mestského dom kultúry pripravili pre Vás výstavu trofejí a ďalších vzácnych zbierok Vranovského stolnotenisového klubu pri príležitosti 80. výročia založenia klubu.
Výstava je sprístupnená verejnosti prostredníctvom virtuálnej prehliadky na webových stránkach KultúryVranov.

Výstava - 80.rokov stolného tenisu vo Vranove n/T

Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou sme popri fotografiách starého Vranova pre Vás pripravili výstavu kuriozít z vranovských domácností, remeselných dielni ale aj rôznych záujmových činnosti, našich rodičov, starých rodičov a prarodičov.
Výstava bude priebežne doplňovaná a potrvá do konca roka 2020.

Výstava Spomienky

Ukážka z nahrávania videoklipu k piesni " DIVINE " od Laca Jakubčiaka

Ukážka z nahrávania videoklipu

Mesto Vranov nad Topľou slávi v tomto roku 750. výročie prvej písomnej zmienky.

750. výročie prvej písomnej zmienky

Jubilejné 750. výročie si malo mesto pripomínať sériou podujatí počas celého roka 2020. Vzhľadom k vzniknutej situácii a jej opatreniam týkajúcich ochorenia COVID-19 si na Vranovčanov spomenuli niektorí umelci a posielajú pozdravy k 750. jubileu.

Výstava o tom, čo vo Vranove bolo, čo tu už nie je a čo tu možno (ne) bude. Výstava prác žiakov odboru propagačná grafika SOŠ A. Dubčeka vo Vranove n. T. na 1. poschodí Domu kultúry.

Výstava VRANOV:ME7STO50

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. je príspevková organizácia mesta, ktorá vznikla  1. marca 1996  na základe zriaďovacej listiny. Platia pre ňu finančné vzťahy určené mestom v rámci jeho rozpočtu. Hlavnou činnosťou mestského domu kultúry je napomáhať rozvoju amatérskej kultúry a vytvárať podmienky pre činnosť súborov, záujmových združení, klubov a krúžkov. Medzi jeho ďalšie úlohy patrí vytváranie podmienok na spoločensky umelecké aktivity občanov a organizovanie kultúrno-spoločenského života občanov mesta či širokého regiónu. V neposlednom rade rozvíja záujmovo-umeleckú tvorivosť občanov mesta a uspokojuje ich kultúrne záujmy.

Hlavnou činnosťou, základným účelom a predmetom činnosti je :

 • zabezpečovanie rozvoja amatérskej kultúry
 • vytváranie podmienok pre činnosť súborov, záujmových združení, klubov a krúžkov
 • rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov
 • podnecovanie a uspokojovanie kultúrnych záujmov občanov

MsDK poskytuje aj tieto spoplatnené služby :

 • výlep plagátov na výlepových plochách mesta
 • oznamy v Mestskom rozhlase
 • zabezpečovanie ucelených programov pre rôzne príležitosti
 • prenájom priestorov k výstavám, školeniam, firemným stretnutiam (na dotaz)
 • ozvučenie a osvetlenie podujatí
 • premietanie film. predstavení na objednávku
 • prenájom mobilného pódia
 • uvádzacie a požiarne služby v sále
 • balónová výzdoba

Útvar riaditeľa

Riaditeľ riadi všetku činnosť organizácie, kontroluje plnenie úloh pracovníkmi a vytvára podmienky pre ich prácu. Zastupuje organizáciu navonok a rozhoduje v jej mene. Zodpovedá za všetku činnosť MsDK, za plnenie jeho poslaní, za uplatňovanie a dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, za správne hospodárenie s finančnými prostriedkami, za ochranu majetku MsDK, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V stanovených lehotách zabezpečuje vypracovanie plánov rozpočtu, vypracúva správy o činnosti a predkladá ich mestskému zastupiteľstvu. Priamo pod riaditeľa organizácie spadajú všetci vedúci zamestnanci: vedúci útvaru kultúry, vzdelávania a propagácie, vedúci prevádzky Domu kultúry a vedúci útvaru kina.

Útvar kultúry, vzdelávania a propagácie

Zabezpečuje hlavnú činnosť organizácie podľa Zriaďovacej listiny. Zabezpečuje organizovanie, sprostredkovanie a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí občanom mesta, príp. iným subjektom. Vytvára podmienky pre činnosť súborov, záujmových združení, klubov a krúžkov. Napomáha rozvoju amatérskej kultúry, vytváraním podmienok na spoločensky umelecké aktivity občanov. Je nápomocný pri rozvoji amatérskej kultúry. Organizuje a realizuje tradičné, netradičné a nové kultúrno-spoločenské podujatia, pre všetky vekové kategórie a široký okruh ľudí. V neposlednom rade, zabezpečuje účinnú propagáciu podujatí a vlastnej činnosti.

Útvar prevádzky Domu kultúry

Zabezpečuje plynulý a bezpečný chod budovy DK, realizuje nákup majetku a materiálu pre potreby MsDK, zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky technických zariadení v budove, technicky a materiálovo napomáha pri kultúrno-spoločenských podujatiach a akciách MsDK.

Útvar prevádzky kina

Zabezpečuje prevádzku kina Mladosť v Dome kultúry. Vedúci útvaru zabezpečuje filmové predstavenia a dbá a propagáciu filmových predstavení.

Mediálni partneri