Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené
Aktuálne podujatia

„Príbeh o živej drevine“ – taký podtitul dal Stanislav Štepka nevšednému javiskovému dramatickému rozprávaniu o človeku a prírode v poetickej komédii Pán Strom. Totiž na scéne divákom farbisto porozpráva svoj životný a mimoriadne pútavý príbeh – inak na prvý pohľad mlčanlivý storočný strom – buk. Pútavo pohovorí o všetkom všednom aj nevšednom, veselom i smutnom, poetickom i tragickom, ale hlavne ľudskom, čo sa za tých predchádzajúcich sto rokov dialo na ňom, pod ním a s ním.

Predstavenie zrušené

Pán Strom - Radošinske naivné divadlo

Pesničkovo - divadelná show plná najväčších hitov od škriatka Fíha tralalá, poteší a zabaví našich najmenších divákov. Spoločne si zaspievajú a zatancujú v nedeľu 17.10. 2021 o 17.00 h v Estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n.T. Vstupenky v hodnote 14 € si môžete zakúpiť v pokladni Domu kultúry vo Vranove n. T.

Pesničkovo - Fíha tralalá

Milí priatelia a naši priaznivci, mesiac september nám odštartuje prvé lekcie spoločenských tancov nie len pre deti a mládež ale aj pre dospelých na ktoré vás srdečne pozívame. Na našich hodinách sa v tanci strieda a preto rovnaký počet chlapcov a dievčat nie je nutný. Prichádza čas stužkových slávností, plesov no pokračujú aj svadobné hostiny a preto neváhajte a prihláste sa. Skúsenejší tanečníci majú možnosť pridať sa do tanečného klubu.

Kurzy spoločenského tanca
Prosíme nezabudnite si ochranné rúško.
Tešíme sa na Vás.

Žiaci Základnej umeleckej školy Ul. A. Dubčeka 880 vo Vranove nad Topľou sa ako každoročne prezentujú svojimi absolventskými a záverečnými prácami v priestoroch Domu kultúry. Aj keď všade prítomná téma corona vírusu zasiahla a ovplyvnila aj našich mladých umelcov, našťastie im nič neubrala z kreativity a originality ich tvorby. Na vlastné oči sa o tom môžete presvedčiť do konca septembra. Výstava je nainštalovaná v galérii a na 1. poschodí.

Výstava záverečných a absolventských prác

Autorka výstavy Jana Brcková /1966/ pochádza z Partizánskeho. Od roku 1975 žije a tvorí v Snine. Amatérska výtvarníčka sa venuje tvorbe Abstrakt Art akrylovými farbami. Svoje obrazy dopĺňa rôznymi technikami, predmetmi, lepením a štruktúrami. Sú preto plné kreativity a nápadov, kde práve farba dotvára celkový výsledok voľnosti, jedinečnosti, výnimočnosti a originality. Inšpirácie čerpá v pokojnej harmónii prírody, západe slnka, či pohľade na oblohu. Svet farieb ju fascinoval od detstva. Farebnosť prírody, okolitého sveta a života pretavuje do svojho nového, abstraktného sveta fantázie, pocitov, slobody a krásy.

Môj svet v atmosfére farieb

Covidové obdobie sme využili nato, aby sme doplnili vybavenie priestorov centra mládeže o ďalšie efektívne náčinie, ktoré vyhovuje aj tým najnáročnejším požiadavkám pre dokonalý tréning.

Novozriadené priestory Centra mládeže

Pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste Vranov nad Topľou sme popri fotografiách starého Vranova pre Vás pripravili výstavu kuriozít z vranovských domácností, remeselných dielni ale aj rôznych záujmových činnosti, našich rodičov, starých rodičov a prarodičov.
Výstava bude priebežne doplňovaná a potrvá do konca roka 2021.

Výstava Spomienky

Predstavitelia kultúrnych inštitúcií v správe miest a obcí majú vážne obavy. Myslia si, že niektoré z nich neprežijú. Situácia je po koronakríze podľa nich kritická. V Liptovskom Jáne sa stretli zástupcovia Asociácie kultúrnych inštitúcií miest a obcí Slovenska, aby sa rozhodli, ako budú postupovať v snahe zachrániť to, čo sa ešte dá.

Projektujete, kreslíte, zaoberáte sa dizajnom alebo grafikou? Túžite po nových inšpiráciách? Zúčastnite sa našej súťaže CarpathiaEtnoDesign!

Súťažnou úlohou je navrhnúť originálny vzor nadväzujúc na tradičné dizajny slovensko-poľského pohraničia a dávnych obyvateľov Karpát. Spoznajte umenie a tvorivosť Lemkov, Bojkov, Doliniakov, Verchovincov, Rusínov, Šarišanov, Zemplínčanov a Zamagurčanov, a navrhnite svoj vlastný vzor inšpirujúc sa jednou alebo viacerými týmito kultúrami.

Víťazný projekt vyberie súťažná porota, v ktorej nechýbajú experti na etnografiu a dizajn. Víťazi predstavia svoje práce na slávnostnom záverečnom galavečeri, a víťazný vzor bude použitý na vytvorenie „karpatských škatuliek“. V škatuľkách budú uložené každodenné úžitkové predmety, rovnako označené víťazným vzorom. Zúčastnite sa súťaže a spolu s nami chráňte pred zabudnutím bohaté kultúrne dedičstvo slovensko-poľského pohraničia!

V mesiaci marec Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. vyhlásil súťaž Nájdi v sebe múzu - Báseň o mojom meste. Podmienkou súťaže bolo napísať báseň na tému Naše mesto a zaslať ju organizátorom súťaže. Niekoľko žiakov 6. - 9. ročníka základných škôl vranovského okresu, súťaž zaujala a zaslali nám svoje diela. Všetky práce boli pekné a nápadité, preto sme sa rozhodli spolu s Martinom Husovským za skupiny Komajota zhudobniť všetky básne. Navyše autori ocenených básni dostanú voľnú vstupenku na najbližší koncert skupiny Komajota, ktorý sa uskutoční vo Vranove nad Topľou, po uvoľnení opatrení. Na koncerte im bude verejne odovzdané poďakovanie a CD so spomínanými nahratými skladbami, ich autorstvom a niektoré skladby na koncerte aj odznejú.

Mesto Vranov nad Topľou

Ďakujeme autorom víťazných prác za ich tvorivú a nápaditú prácu a ich pani učiteľkám za podporu viesť mládež k literatúre.

 • Sofia Mattová, ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou
 • Alžbetka Tangeľová, ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou
 • Ema Pľutová ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou
 • Marianna Bužová ZŠ Soľ
 • Ján Kima ZŠ Čaklov
 • Miriamka Gajdošová ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou
 • Natália Štecová, ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou.

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszow pozvala dňa 23.04.2021 r. deti a mládež z Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja k účasti na medzinárodnej výtvarnej súťaži s názvom „NAŠI SUSEDIA“ . Tohtoročná téma – Svet pod vodou, zaujala aj vranovských žiakov. Hodnotiaca komisia pracovala v zložení: Anna Łuka – učiteľ Domu kultúry mládeže v Rzeszowie a predseda komisie Agata Kwiatkowska vytvarníčka, umelkyňa a učiteľka Domu kultúry mládeže v Rzeszowie a Mirosław Rusinek – umelec, maliar. Po vzhliadnutí 353 výtvarných prác (284 z poľských škôl a 69 prác zo slovenských škôl) sa porota rozhodla oceniť 85 víťazných prác (74 z Podkarpatského vojvodstva – Poľsko a 11 prác z Prešovského samosprávneho kraja a z partnerských miest mesta Rzeszow na Slovensku) podľa vekových kategórii a udeliť im ceny a čestné uznania:
Všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili ďakujeme za vzornú reprezentáciu nášho mesta a zároveň im gratulujeme k úspechu. Zároveň ďakujeme učiteľom za dôslednú prípravu mládeže. Ocenenia a diplomy budú zaslané organizátorom súťaže poštou po 3. máji 2021. Výstava výtvarných prác bude prezentovaná dočasne v on-line priestore po 3. máji 2021 na našom facebookovom profile a na webovej stránke www.mdk.rzeszow.pl. Originály výtvarných diel budú vystavené v budove Domu kultúry mládeže v Rzeszówe na ul. Osmeckiego 51, hneď po odznení a ukončení protipandemických opatrení. Blahoželáme autorom ocenených prác.

Naši susedia – Svet pod vodou.

Organizátorom súťaže je Dom kultúry mládeže v Rzeszowe /MDK/Poľsko ktorý je naším partnerom v oblasti kultúry už 10 rokov. Súťaž spoločne realizujeme aj po skončení projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia – súčasnosť – budúcnosť v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topľou uvádza program na tému "Novodobé nelátkové závislosti". Súčasnosť a nelátkové závislosti predstavujú fenomén, ktorý neustále čaká na svoje riešenie. Vážnosť problému si uvedomujeme aj my. Ministerstvo kultúry SR Všetci, ktorí sme sa stotožnili so zodpovednosťou za prevenciu nelátkových závislostí vieme, že sa púšťame do ťažko riešiteľného problému. Z ľudského hľadiska však cítime potrebu a povinnosť pomôcť mladým ľuďom žiť v tomto svete a nepodľahnúť nástrahám doby.

Mesto Vranov nad Topľou slávi v tomto roku 750. výročie prvej písomnej zmienky.

750. výročie prvej písomnej zmienky

Jubilejné 750. výročie si malo mesto pripomínať sériou podujatí počas celého roka 2020. Vzhľadom k vzniknutej situácii a jej opatreniam týkajúcich ochorenia COVID-19 si na Vranovčanov spomenuli niektorí umelci a posielajú pozdravy k 750. jubileu.

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. je príspevková organizácia mesta, ktorá vznikla  1. marca 1996  na základe zriaďovacej listiny. Platia pre ňu finančné vzťahy určené mestom v rámci jeho rozpočtu. Hlavnou činnosťou mestského domu kultúry je napomáhať rozvoju amatérskej kultúry a vytvárať podmienky pre činnosť súborov, záujmových združení, klubov a krúžkov. Medzi jeho ďalšie úlohy patrí vytváranie podmienok na spoločensky umelecké aktivity občanov a organizovanie kultúrno-spoločenského života občanov mesta či širokého regiónu. V neposlednom rade rozvíja záujmovo-umeleckú tvorivosť občanov mesta a uspokojuje ich kultúrne záujmy.

Hlavnou činnosťou, základným účelom a predmetom činnosti je :

 • zabezpečovanie rozvoja amatérskej kultúry
 • vytváranie podmienok pre činnosť súborov, záujmových združení, klubov a krúžkov
 • rozvoj záujmovo-umeleckej tvorivosti občanov
 • podnecovanie a uspokojovanie kultúrnych záujmov občanov

MsDK poskytuje aj tieto spoplatnené služby :

 • výlep plagátov na výlepových plochách mesta
 • oznamy v Mestskom rozhlase
 • zabezpečovanie ucelených programov pre rôzne príležitosti
 • prenájom priestorov k výstavám, školeniam, firemným stretnutiam (na dotaz)
 • ozvučenie a osvetlenie podujatí
 • premietanie film. predstavení na objednávku
 • prenájom mobilného pódia
 • uvádzacie a požiarne služby v sále
 • balónová výzdoba

Útvar riaditeľa

Riaditeľ riadi všetku činnosť organizácie, kontroluje plnenie úloh pracovníkmi a vytvára podmienky pre ich prácu. Zastupuje organizáciu navonok a rozhoduje v jej mene. Zodpovedá za všetku činnosť MsDK, za plnenie jeho poslaní, za uplatňovanie a dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov, za správne hospodárenie s finančnými prostriedkami, za ochranu majetku MsDK, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. V stanovených lehotách zabezpečuje vypracovanie plánov rozpočtu, vypracúva správy o činnosti a predkladá ich mestskému zastupiteľstvu. Priamo pod riaditeľa organizácie spadajú všetci vedúci zamestnanci: vedúci útvaru kultúry, vzdelávania a propagácie, vedúci prevádzky Domu kultúry a vedúci útvaru kina.

Útvar kultúry, vzdelávania a propagácie

Zabezpečuje hlavnú činnosť organizácie podľa Zriaďovacej listiny. Zabezpečuje organizovanie, sprostredkovanie a realizáciu kultúrno-spoločenských podujatí občanom mesta, príp. iným subjektom. Vytvára podmienky pre činnosť súborov, záujmových združení, klubov a krúžkov. Napomáha rozvoju amatérskej kultúry, vytváraním podmienok na spoločensky umelecké aktivity občanov. Je nápomocný pri rozvoji amatérskej kultúry. Organizuje a realizuje tradičné, netradičné a nové kultúrno-spoločenské podujatia, pre všetky vekové kategórie a široký okruh ľudí. V neposlednom rade, zabezpečuje účinnú propagáciu podujatí a vlastnej činnosti.

Útvar prevádzky Domu kultúry

Zabezpečuje plynulý a bezpečný chod budovy DK, realizuje nákup majetku a materiálu pre potreby MsDK, zabezpečuje odborné prehliadky a skúšky technických zariadení v budove, technicky a materiálovo napomáha pri kultúrno-spoločenských podujatiach a akciách MsDK.

Útvar prevádzky kina

Zabezpečuje prevádzku kina Mladosť v Dome kultúry. Vedúci útvaru zabezpečuje filmové predstavenia a dbá a propagáciu filmových predstavení.

Mediálni partneri