Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Dokumenty MsDK
Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.
Názov zmluvy Účastník zmluvy Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Uzavretá Zverejnená
Zmluva o vypožičke  Folklórny súbor Orgonina, Vranov nad Topľou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  2.1.2019  9.1.2019 
Zmluva o vypožičke  Folklórna skupina Kňahinka, Čičava Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  3.1.2019  9.1.2019 
Zmluva o vypožičke  Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  4.1.2019  9.1.2019 
Zmluva o vypožičke  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  4.1.2019  9.1.2019 
Zmluva o vypožičke  Hudobná skupina Ypsilon, Lúčna 825/6, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  7.1.2019  9.1.2019 
Zmluva o vypožičke  Občianske združenie "NARCIS" Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  7.1.2019  9.1.2019 
Zmluva o vypožičke  Okresný výbor Slovenského zväzu chovateľov, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  9.1.2019  9.1.2019 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  Občianské združenie Cifroško, Základná škola Sídlisko Il., 09301 Vranov nad Topľou Magikus folklorikus v podaní DFS Cifroško viď zmluva  14.1.2019  14.1.2019 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  ŠoPeRa production. s.r.o., Partizánska 1522/3, 040 O l Košice  Koleda s Veronikou Rabada- koncert viď zmluva  9.1.2019  9.1.2019 
Zmluva o vypožičke  Klub Sclerosis Multiplex Slnečnica, Vranov nad Topľou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  9.1.2019  10.1.2019 
Zmluva o vypožičke  Okresná organizácia Jednoty dôchodcov, Vranov nad Topl'ou Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  14.1.2019  14.1.2019 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  Slovensko proti drogám, Pražská ll, 811 04 Bratislava  Divadelné predstavenie: Odchody vlakov viď zmluva  23.1.2019  24.1.2019 
Zmluva o Sosprostredkovaní koncertu  J Production, s.r.o., Kysak 195 04481  Koncert Lenky Filipovej a jej hostí viď zmluva  24.1.2019  25.1.2019 
Zmluva o spolupráci  Agentúra Skark-Roman Krajčír, 934 01, Levice, Dopravná 9  Miro Jaroš - Ťuki Tour 3 viď zmluva  24.1.2019  25.1.2019 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  ŠoPeRa production. s.r.o., Partizánska 1522/3, 040 O l Košice  Koncert Veroniky Rabada s kapelou ku Dňu učiteľov viď zmluva  29.1.2019  29.1.2019 
Zmluva  Exclusive Agency EU, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava  Galakoncert Hana Zagorová, hosť: Petr Rezek & Boom!Band Jiŕiho Dvoŕáka viď zmluva  30.1.2019  14.2.2019 
Hromadná licenčná zmluva  SOZA - Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2  Udelenie súhlasu používatelovi na použitie hudobných diel podla Autorského zákona - Koncert Lenky Filipovej viď zmluva  12.2.2019  25.2.2019 
Zmluva o účinkovaní  Adrian Faryj, ul. Kochanowskiego 6/16, 38-200 Jaslo,Poľsko  Hudobná produkcia v rámci podujatia Čaj o piatej 988 €  18.2.2019  25.2.2019 
Zmluva o účinkovaní  Crea -Edu, D.Makovického 5188/28. 036 O1 Martin  Vzdelávací projekt Svet okolo nás. Program pre školy viď zmluva  20.2.2019  25.2.2019 
Zmluva o účinkovaní  Ing. Vladimír Vavrek, ul.Gen.Svobodu 2688/146, Vranov nad Topľou  Hudobná produkcia v rámci podujatia Čaj o piatej 250 €  22.2.2019  25.2.2019 
Zmluva o spolupráci  Ľudová hudba Kandráčovci,Rastislavova747/2,04001 Košice  Koncert skupiny Kandráčovci viď zmluva  28.2.2019  28.2.2019 
Zmluva o nájme a poskytovaní služieb  Konica Minolta Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava  Tlačiareň - nájom a poskytovanie služieb viď zmluva  15.2.2019  6.3.2019 
Zmluva  Fann Production, s.r.o., l. Krasku 21,07101 Michalovce  Divadelné predstavenie: Spievankovo viď zmluva  11.2.2019  11.3.2019 
Zmluva o spolupráci  Človečina, občianske združenie, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava  RND - Čo sa sníva trpaslíkom viď zmluva  12.3.2019  22.3.2019 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  OZ KĽUD, Kladzany 185, 094 21 Kladzany  Odohratie predstavenia "Hore i dolu bez ..." viď zmluva  18.3.2019  25.3.2019 
Zmluva o dodávke elektrickej energie  Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava  Dodávka elektrickej energie viď zmluva  19.3.2019  25.3.2019 
Dohodač. 19/40/060/30  Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T  Poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne viď zmluva  14.3.2019  26.3.2019 
Hromadná licenčná zmluva  SOZA - Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2  Udelenie súhlasu používatelovi na použitie hudobných diel podla Autorského zákona - hudobná produkcia: Kandráčovci viď zmluva  24.4.2019  24.4.2019 
Zmluva  OptiMM s.r.o., Komenského 634/20, 09302 Vranov nad Topľou  Zábavno - vzdelávací program "Ži zdravšie" viď zmluva  26.4.2019  7.5.2019 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  Folklórny súbor Vranovčan, Staničná 1241,09301 Vranov nad Topľou  Odohratie predstavenia "ZBOHOM" viď zmluva  30.4.2019  7.5.2019 
Zmluva  Občianske združenie Divadlo Maska, Pribinova 120, 960 O l Zvolen  Smejko a Tanculienka - Hip, hip, hurá! viď zmluva  3.5.2019  9.5.2019 
Zmluva  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1  Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu. viď zmluva  21.5.2019  21.5.2019 
Zmluva o účinkovaní  Martin Husovský,Ružová 24, Prešov  Člen odbornej poroty na festivale Zlatý gaštan 2019 150 €  27.5.2019  27.5.2019 
Zmluva o účinkovaní  Mgr.Miroslav Alexovič,Mlynská 1337,09301 Vranov nad Topľou  Príprava scenára a moderovanie festivalu Gaštanček 2019 300 €  27.5.2019  27.5.2019 
Hromadná licenčná zmluva  SOZA - Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2  Udelenie súhlasu používatelovi na použitie hudobných diel podla Autorského zákona - Smejko a Tanculienka - Hip, hip, hurá! viď zmluva  2.5.2019  4.6.2019 
Partnerská zmluva  Stowarzyszenie Euroregion Karpacki PL, Ul. Grunwaldzka 15, 35-959, Rzeszów  Projekt EtnoCarpathia viď zmluva  10.6.2019  11.6.2019 
Zmluva o sprostredkovaní divadelného predstavenia  LECA production, s. r. o., M. Rázusa 1468/25, 91101 Trenčín  Divadelné predstavenie - Lord Norton a sluha James /po dvadsiatich rokoch .../ viď zmluva  29.5.2019  19.6.2019 
Zmluva  Prešovský samosprávny kraj,Námestie mieru 2,080 OI Prešov   Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK 2000 €  21.6.2019  3.7.2019 
Zmluva o spolupráci   Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou  Poskytovanie príspevkov na filmové predstavenia viď zmluva  19.7.2019  24.7.2019 
Zmluva o pripojení   Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31,04291 Košice  Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy viď zmluva  23.7.2019  24.7.2019 
Zmluva o spolupráci a o zabezpečení umeleckého vystúpenia  Košické folklórne štúdio, Starozagorská 10, 040 23 Košice  Účinkovanie folklórneho súboru Železiar z Košíc. viď zmluva  17.7.2019  1.8.2019 
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny  multifunkcia s.r.o., Zellova 18178/6, 821 08, Bratislava  hudobná produkcia skupiny PACI PAC viď zmluva  26.8.2019  28.8.2019 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  PUĽS, Námestie legionárov 6, 081061 Prešov  Odohratie predstavenia "Nesmrteľný tanečník" 2500 €  29.8.2019  30.8.2019 
Zmluva č. 218/2019  Ministerstvo zdravotníctva SR, Limbová ul. Č. 2, 837 52 Bratislava  Poskytnutnutie dotácie viď zmluva  19.8.2019  30.8.2019 
Zmluva o Elektronickej službe Business24  Slovenská sporiteľňa, a. s.Tomášikova 48,83237 Bratislava  Zriadenie Elektronickej služby Business24 viď zmluva  2.9.2019  3.9.2019 
Zmluva o účinkovaní  Mgr.Miroslav Alexovič,Mlynská 1337,09301 Vranov nad Topľou  Príprava scenára a moderovanie festivalu Zlatý gaštan 2019 300 €  2.9.2019  3.9.2019 
Zmluva o účinkovaní  Anton Kónya, Sídlisko l. Mája 65115, 093 Ol Vranov nad Topľou  Člen poroty na podujatí: Zlatý gaštan 2019 50 €  2.9.2019  3.9.2019 
Zmluva o prenájme nebytových priestorov  Mgr. Ladislav Klepák, Martina Benku 1726/20 Vranov nad Topl'ou  Užívanie nebytových priestorov viď zmluva  16.9.2019  16.9.2019 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  EUROPOLIS COLLEGIUM, o.z., Kotrádova 4,080 01 Prešov  ŠARIŠANCI koncert So Srdcom viď zmluva  2.9.2019  25.9.2019 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  Občianske združenie Goralov žijucich na Spiši, Jakubany 678, 065 12 Jakubany  koncertné vystúpenie skupiny "KOLLÁROVCI" viď zmluva  2.10.2019  8.10.2019 
Zmluva  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72, Bratislava  Poskytnutie služby technickej ochrany objektu viď zmluva  16.10.2019  17.10.2019 
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia  Folklórny súbor Vranovčan, Staničná 1241,09301 Vranov nad Topľou  Odohratie predstavenia "ZBOHOM" viď zmluva  1.11.2019  16.11.2019 
Zmluva o účinkovaní  MVDr. Viera Jakubčiaková, Hviezdoslavova 1169/5, 078 O1 Sečovce  Výchovno-vzdelávací program "Prevencia látkovej a nelátkovej závislosti" 200 €  20.11.2019  21.11.2019 
Zmluva o národnom spolufinancovaní  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava  Projekt EtnoCarpathia 21462,50 €  15.11.2019  18.11.2019 
Kúpna zmluva  SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava, Slovenská republika  Dodávka zemného plynu viď zmluva  4.12.2019  4.12.2019 
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia  La Gioia o.z.Robíme s radosťou, Štefánikova tr. 71, 94911 Nitra  Galakoncert LA GIOIA viď zmluva  18.12.2019  18.12.2019 
Zmluva o spolupráci č. 328/2020  ČLOVEČINA, občianske združenie, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava  Divadelné predstavenie "Mužské Oddelenie" v podaní RND viď zmluva  16.12.2019  19.12.2019 
Mediálni partneri