Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Kultúrou proti kriminalite

Centrum mládeže – kultúra ako prevencia kriminality je názov projektu, ktorým sa Mestský dom kultúry snaží participovať na potlačení a prevencii kriminality mladých ľudí v našom meste.

Už v stredu 15. júna sa v priestoroch kino sály MsDK uskutočnilo premietanie dvoch filmov s tématikou dotýkajúcou sa nebezpečných úskalí života. Stredoškoláci si o 8:30 pozreli skutočný príbeh o známej mladej popovej hviezde Amy Winehouse, ktorá zomrela ako 27-ročná a zaradila sa tak do Klubu 27. Film reflektoval jej život použitím doposiaľ nezverejnených archívnych záberov, rozhovorov, prostredníctvom jej hudby a textov odkazujúcich na aktuálne dianie. Okrem toho príbeh poukázal aj na to, ako sa speváčka stala obeťou unikajúcou závislostiam, ako s ňou manipulovali manažéri a prenasledovali ju bulvárni novinári. Druhým žánrom premietaným o 11:00 bola slovenská dráma o bývalom boxerovi prezývanom Koza, po ktorom je pomenovaný aj samotný film. Ten stredoškolákom umožnil nazrieť do najnižšej spoločenskej vrstvy.

Súčasťou projektu bolo aj premietanie filmu Trabantom až na koniec sveta. Na to sa môžu tešiť všetci Vranovčania a ľudia z blízkeho okolia, ktorí si 30. júna o 21:00 nájdu čas a prídu si vychutnať letnú pohodovú atmosféru filmu pred Mestský dom kultúry.

Okrem filmových premietaní sú súčasťou projektu aj besedy pre mládež. Tá najbližšia s názvom Správanie a kriminalita mládeže v našom meste, zhodnotenie súčasného stavu sa uskutoční 21. júna o 10:00 v MsDK s príslušníkmi polície. Mládež je spätá s hudbou, a tak je do projektu zakomponovaný aj festival mladých hudobných skupín - Hudba nie drogy, ktorý sa koná už túto sobotu 18. júna o 16:00 pred MsDK.

Mediálni partneri