Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
 • názov, dátum a čas predstavenia,
 • rad a sedadlo/á,
 • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
 • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
 • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
 • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

Prenájom a premietanie letného kina

Potešte občanov Vašej obce, pracovníkov Vašej firmy alebo priateľov počas osláv Vášho sviatku. Doprajte im výnimočný zážitok v podobe filmového predstavenia priamo pod holým nebom. Máte jedinečnú možnosť objednať si naše služby pri rôznych príležitostiach ako sú obecné a mestské slávnosti, podujatia a oslavy. V cene ponuky je zahrnuté: prenájom našich služieb, technológia, ozvučenie, film podľa Vášho výberu, dovoz technológie a jej nasledovné rozostavenie a zapojenie, zároveň ovládanie techniky počas celého večera. Užite si príjemné letné večery strávené v spoločnosti susedov, priateľov a známych pri chladenom nápoji, opekačke na deke v prírode s vaším obľúbeným filmom na plátne. Ak máte v obci , meste prírodný amfiteáter, ihrisko, park alebo lúku, máte aj ideálne miesto pre našu mobilnú premietaciu technológiu. Celková premietacia plocha v rozmere š. 8 m x v. 6 m Vám zaručí dobrý a kvalitný obraz. Profesionálna technika, nafukovacie premietacie plátno, ozvučenie, profesionálny projektor a zvukový systém Bose Panary 802 III. dotvoria tú pravú atmosféru a vtiahnu Vás do deja každého filmového predstavenia.

Prenájom a premietanie letného kina: (premietacie plátno, ozvučenie, projekcia, cena filmu z ponuky MsDK a 4 osoby) ...790,00 € + preprava techniky na miesto podujatia
Prenájom a premietanie letného kina

Podmienky prenájmu letného kina a ozvučenia kultúrnych podujati
 • Hodnota za ozvučenie je účtovaná za každú i započatú hodinu.
 • V prípade zabezpečenia viachodinového prenájmu je dohoda možná.
 • Prenájom možný len na základe vopred vystavenej a doručenej písomnej objednávky.
 • V prípade špecifických požiadaviek na filmové predstavenie sa postupuje podľa cenových podmienok distribútora.
 • V prípade stornovania prenájmu sa platí storno poplatok vo výške hodinového prenájmu.

Cena služby sa odvíja od Vašich požiadaviek / miesto dodania, počet km, termín a rozsah premietania ... / .
V prípade záujmu nás kontaktujte na 0907 951 110.
Mediálni partneri