Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
 • názov, dátum a čas predstavenia,
 • rad a sedadlo/á,
 • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
 • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
 • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
 • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

PREDSEDNÍCTVO ÚSTREDNEJ RADY SZZP :

 

František Fašianok, predseda
Ul. Košútska č. 14, 036 08 Martin
Mobil : 0907 421 966
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Michal Jonek, podpredseda
Nižný Hrabovec 257, 094 21 Nižný Hrabovec
Mobil: 0907 652 089
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

PREDSEDNÍCTVO OKRESNEJ RADY SZZP VO VRANOVE NAD TOPĽOU :

 

Michal Jonek, predseda
Nižný Hrabovec 257, 094 21 Nižný Hrabovec
Mobil: 0907 652 089
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Vladimír Hudacký, podpredseda
Kladzany 156, 094 21 Nižný Hrabovec
Mobil: 0907 902 817

 

Slovenský zväz zdravotne postihnutých

Okresná rada Vranov nad Topľou

Stretnutia : streda od 7:30 - 10:00 hodiny

Kontakt : Michal Jonek,
                094 21 N. Hrabovec, č.d. 257, mobil - 0907 652 089, e-mail - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SZZP - ZO Vranov nad Topľou - SEVER

Stretnutia : utorok od 9:00 - 13:00 hodiny,

                    prvý piatok v mesiaci od  9.00 do 13.00 hodiny

Kontakt : p. Hlaváčová, mobil - 0904 895 665

SZZP - ZO Vranov nad Topľou - STRED

Stretnutia : prvý pondelok v mesiaci od 13:30 - 15:30 hodiny

Kontakt : p. Ševčíková, mobil - 0907 446 193

SZZP - ZO Vranov nad Topľou - MLYNSKÁ

 

Stretnutia : druhý pondelok v mesiaci od 15.00 - 17.00 hodiny

Kontakt : Ing. Ján Ivanov, mobil - 0908 827 466
 

  

          Slovenský zväz zdravotne postihnutých - SZZP vznikol 5. mája 1990 ustanovujúcim zjazdom SZZP v Martine. Od svojho vzniku svoje aktivity a služby pre zdravotne postihnutých občanov neustále rozširuje. SZZP je dobrovoľným občianskym združením zdravotne postihnutých občanov, ako aj ďalších občanov Slovenskej republiky, združujúcich sa na princípoch demokracie, humanity, slobody náboženského a politického presvedčenia, vzájomného porozumenia a spolupráce. V súčasnosti sa stav členskej základne pohybuje okolo 32 000 členov.   

 

          SZZP je nepolitickou organizáciou. Vo svojej činnosti sa riadi princípmi humanity a charity. Spolupracuje s občianskymi združeniami, s orgánmi štátnej a verejnej správy, so zastupiteľskými zbormi, masmédiami, právnickými a fyzickými osobami pri presadzovaní oprávnených požiadaviek zdravotne postihnutých občanov najmä v oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva a spoločenskej i pracovnej integrácie. Vykonáva sociálnu prevenciu, poskytuje sociálne poradenstvo a sociálne služby. Zameriava sa na formy ich riešenia. Ďalej vykonáva programy zamerané na vyhľadávaciu, nápravnú, sociálno - rehabilitačnú, rekondično - integračnú činnosť a vzdelávaciu činnosť. Neoddeliteľnou súčasťou je aj terénno-sociálna práca, práca s rodinou a spolupráca s ďalšími zainteresovanými subjektmi. Zameriava sa na vytváranie vhodných pracovných, spoločenských a kultúrnych podmienok života zdravotne postihnutých občanov. Spolupracuje s medzinárodnými a partnerskými organizáciami v zahraničí. SZZP pôsobí na území Slovenskej republiky.Okresná rada Slovenského zväzu zdravotne postihnutých vo Vranove nad Topľou ( OR SZZP VT)je nižšou organizačnou zložkou.

          Pracovne stretnutia členovia a občania môžu uskutočniť s predsedom OR SZZP každú stredu v hore uvedených vyhradených hodinách.

 

 

Aktuálne informácie pre ZO SZZP:

 

 1. Na Úrade práce sociálnych   veci a rodiny vo Vranove nad Topľou na I. poschodí si môžete vybaviť :
  1. požiadať o tlačivo žiadosť o vydanie parkovacieho preukazu i bez toho, aby ste mali preukaz ZŤP na základe lekárskeho nálezu, ( za predpokladu, že tento stav bude trvať viac ako 12 mesiacov napr. po úraze) lekár, ale musí uviesť: že váš stav je : občan je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.
  2. Ak už mate označenie vozičkár a využívate ho na parkovanie a tým neplatíte za parkovanie je potrebné si ho vymeniť za nový do konca roka s tým, že odovzdáte starý, donesiete 2 fotografie ( rozmer 3x4 cm) a dostanete nový s platnosťou aj pre štáty EU.
  3. Požiadať o tlačivo žiadosť o vydanie preukazu ZŤP a následné príspevky na kompenzácie podľa posudku posudkovej činnosti pre posudzovanie fyzickej a psychickej schopnosti občana.
 2. Ponuka na niektoré akcie v roku 2012:
  1. Chorvátsko, GRADAS, 20.08.-31.08.2012, cena 347,- € V cene : ubytovanie, polpenzia, doprava – odchod z Michaloviec, poistenie, kontakt : 0905761789
  2. Turecko, hotel Galaxy Beach, 5.9.-15.9.2012, cena 497,- €, v cene : ubytovanie 4* hotel strava all inclusive, spiatočná letenka, transfer do hotela, komplexné poistenie, delegát CK. Cena je platná pri zálohe 200,-€ na osobu do 10.2.2012. P%ri neskoršej úhrade je možná vyššia celková cena zájazdu. Kontakt: 0905761789, Jarmila Meňovčíková CA K-IM TOUR – O56/6442944.
Mediálni partneri