Dokumenty MsDK
Názov zmluvy Účastník zmluvy Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Uzavretá Zverejnená
Dohoda Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi viď dohoda 18.12.2015 12.1.2016
Licenčná zmluva DATALAN, a.s.,Galvaniho 17/A 821 04 Bratislava Poskytnutie práva používať aplikačné programové vybavenie viď zmluva 18.12.2015 15.1.2016
Zmluva o výpožičke Hudobná skupina StaMa,Vranov nad Topľou Nebytové priestory vo vlastníctve Mesta Vranov n/T v budove DK viď zmluva 14.1.2016 20.1.2016
Zmluva o sprostredkovaní koncertu JK PROMOTION 044 81 Kysak 195 Koncert Lenky Filipovej a jej hostí viď zmluva 22.1.2016 22.1.2016
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia OZ Divadlo Maska,Pribinova 120,96001 Zvolen Hudobno-zábavné predstavenie pre deti SMEJKO A TANCULIENKA viď zmluva 1.2.2016 8.2.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Bc. Marek Pinkoš,09301 Vranov nad Topľou Hudobná produkcia počas podujatia "Čaj o piatej" 200 € 5.2.2016 8.2.2016
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Europolis collegium, o. z.Kotrádova 5, 080 Ol Prešov Koncert ludovej hudby Šarišanci viď zmluva 8.2.2016 10.2.2016
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Občianske združenie OFF-ON,Tarasa Ševčenka 15,0800l Prešov Hudobná produkcia a moderovanie festivalu Gospel song 2016 250 € 11.2.2016 15.2.2016
Kúpna zmluva Jozef Bajan,Továrenská 341/24; Rybník 93523 Equalizér LA audio EQ 231G-SP 350 € 10.2.2016 22.2.2016
Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov Datalan,a.s.Galvaniho 17/A,821 04 Bratislava Poverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov viď zmluva 22.2.2016 22.2.2016
Kúpna zmluva Barančík Peter,Pichne 230, 069 01 Pichne Divadelné svetlá Futurelight color changer PCC 1200 a 2 kusy transportný kufor 800 € 22.2.2016 23.2.2016
Zmluva EXCLUSIVE AGENCY EU, s.r.o Mickiewiczova 2,811 07 Bratislava Program - ONE MAN SHOW - Cestou necestou s Miroslavom Donutilom viď zmluva 11.2.2016 23.2.2016
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia OZ KĽUD na divadlo i film,Kladzany 185,094 21 Kladzany Odohratie predstavení Kladzanského divadla viď zmluva 11.2.2016 23.2.2016
Zmluva o poskytovaní služieb LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné poukážky viď zmluva 25.2.2016 26.2.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava Poskytovanie služieb mobilnej komunikácie viď zmluva 2.3.2016 7.3.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava Poskytovanie služieb mobilnej komunikácie viď zmluva 2.3.2016 7.3.2016
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 02 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24,851 01 Bratislava Poskytovanie služieb mobilnej komunikácie viď zmluva 2.3.2016 7.3.2016
Zmluva o pripojení Východoslovenská distribučná, a.s.Mlynská 31, 042 91 Košice Pripojenie do distribučnej sústavy viď zmluva 1.3.2016 8.3.2016
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia WAYOUT s.r.o.Švabinského 12,851 Ol Bratislava Hudobno - zábavný program pre deti viď zmluva 8.3.2016 10.3.2016
Zasielateľská zmluva Direct Parcel Distribution SK s.r.o.Technická 7, 821 04 Bratislava Expresné doručovanie kusových zásielok viď zmluva 9.3.2016 10.3.2016
Zmluva o poverení spracovaním osobných údajov Direct Parcel Distribution SK s.r.o.Technická 7, 821 04 Bratislava Poverenie na spracovanie osobných údajov viď zmluva 9.3.2016 10.3.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Mgr.Miťo Bodnár,Rákosová 8,821 05 Bratislava Hudobná produkcia Gospel song 2016 200 € 12.3.2016 14.3.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela James Evans,Dolný Smokovec 59,05981 Vysoké Tatry Hudobná produkcia Gospel song 2016 200 € 12.3.2016 14.3.2016
Zmluva o účinkovaní Združenie Návrat,M. R.Štefánika 875/200,093 Ol Vranov n.T. Výchovné koncerty pre školy 600 € 30.3.2016 31.3.2016
Zmluva Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s.Einsteinova 25,851 01 Bratislava Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb viď zmluva 12.4.2016 12.4.2016
Zmluva o spolupráci pri organizovaní podujatia TJ MASA CLUB,Sídlisko l. l 008, 093 O l Vranov nad Topľou Spoluorganizovanie podujatia AMIX PATRIOT CUP 2016 viď zmluva 11.4.2016 15.4.2016
Zmluva o účinkovaní Martin Hríb,D. Makovického 5188128,036 Ol Martin Vzdelávací projekt Svet okolo nás.Program pre školy viď zmluva 26.4.2016 28.4.2016
Zmluva o účinkovaní Združenie Návrat,M. R.Štefánika 875/200,093 Ol Vranov n.T. Výchovné koncerty pre školy viď zmluva 6.5.2015 6.5.2016
Zmluva o dodávke plynu SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava Dodávka plynu pre odberatel'ov kategórie Malé podnikanie a organizácie viď zmluva 9.5.2016 9.5.2016
Zmluva o vyvesovaní reklamných plagátov PRO-FACTOR,Františkánska 4,917 O1 Trnava Reklamné plagáty viď zmluva 11.5.2016 12.5.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov,Námestie mieru 3, 081 Poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu SR na rok 2016 viď zmluva 18.5.2016 18.5.2016
Zmluva o prijímaní kariet  Slovenská sporiteľňa,a.s.Tomášikova 48,832 37 Bratislava Prijímanie kariet prostrednictvom zariadení viď zmluva 23.5.2016 24.5.2016
Dodatok  k zmluve ANTIK Telecom s.r.o., Cárskeho 10, 040 01 Košice Aktivácia doplnkovej služby NAT viď zmluva 24.5.2016 25.5.2016
Kúpna zmluva Richard Petráš,Vilová 13 Bratislava 85101 Divadelné svetlá DTS Scena 650/1000 560 € 24.5.2016 25.5.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Bc.Marián Sobota,Sídlisko Juh 1064/49,093 Ol Vranov n/T Člen poroty na festivale Gaštanček 2016 50 € 8.6.2016 9.6.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Linda Vinklerová,Vechec,Hlavná 485,okr. Vranov nad Topl'ou Moderovanie festivalu "Hudba nie drogy" 50 € 17.6.2016 17.6.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Bc. Alžbeta Madejová,Sídl. ll.,1216/42 okr. Vranov nad Topl'ou Moderovanie besedy:Správanie a kriminalita mládeže  50 € 21.6.2016 22.6.2016
Zmluva o akceptácii platobných kariet American Express VÚB,a.s., Mlynské nivy l, 829 90 Bratislava Úprava spôsobu a podmienok Akceptácie platobných kariet viď zmluva 4.7.2016 7.7.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z  Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond,Grôsslingová 53,Bratislava 811 09 Poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu viď zmluva 2.8.2016 2.8.2016
Zmluva o sprostredkovaní koncertu SATORI umelecká agentura,Nečice 12,396 01 Senožaty Koncert Honza Nedved viď zmluva 24.6.2016 22.8.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Mgr. Anna Gdovinová,Kladzany 162.09421 Kladzany Príprava scenára a moderovanie festivalu Hzfs 2016 150 € 17.8.2016 26.8.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Mgr. Peter Kocák,Sídlisko Juh 1048 Réžia programu Hzfs 2016 250 € 17.8.2016 26.8.2016
Zmluva DYNAMIKA, s r.o.,Dom odborov- Istropolis,Trnavské mýto č.1,831 03 Bratislava Detektívna komédia:Šialené nožničky viď zmluva 19.8.2016 26.8.2016
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia OZ KĽUD na divadlo i film,Kladzany 185, 094 21 Kladzany Odohratie predstavenia "Fotbalamuta" viď zmluva 26.8.2016 26.8.2016
Zmluva Ing. Zuzana Kerekešová,PhD. Michalok 95,09423 Merník Dodávka Kinosedadiel 300 € 7.9.2016 7.9.2016
Zmluva Ing. Vlasta Štefánikova,Viničná 258/23,09301 Vranov nad Topľou Dodávka Kinosedadiel 300 € 7.9.2016 7.9.2016
Hromadná licencná zmluva SOZA -  Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 Udelenie licencie - súhlasu používatelovi na použitie hudobných diel podla § 18 ods. 2 Autorského zákona viď zmluva 22.9.2016 22.9.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Daniel Tatár,Janka Matušku 586,Vranov nad Toplou Účinkovanie hudobnej skupiny Gipsy Daniel na festivale rómskej umeleckej tvorby "Romano bašaviben 2016" 200 € 27.9.2016 27.9.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Pavol Dobrienka Vaničkovská 196,08641 Raslavice Účinkovanie rómskej hudobnej skupiny Sabrosa na festivale rómskej umeleckej tvorby "Romano baša vi ben 20 16" 220 €/td> 27.9.2016 27.9.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Bc. Alžbeta Madejová,Sídl.II.,1216/42 okr.Vranov nad Topľou Konferovanie festivalu rómskej umeleckej tvorby: Romano bašaviben 2016. 200 € 27.9.2016 27.9.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Mgr.Ľuboš Turčík,Vyšná Sitnica 20,09409 N. Sitnica Účinkovanie rómskej hudobnej skupiny Čirikle na festivale rómskej umeleckej tvorby "Romano bašaviben 2016" 200 € 27.9.2016 27.9.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Mgr.Miroslav Alexovič,Mlynská 1337,093 Ol Vranov nad Topľou Príprava scenára a konferovanie festivalu rómskej umeleckej tvorby: Romano bašaviben 2016 250 € 27.9.2016 27.9.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela MVDr.Viera Jakubčiaková,Hviezdoslavova 1169/5, 078 Ol Sečovce Sprostredkovanie účinkovania MUDr. Ladislava Jakubčiaka vo výchovnom programe prežiakov: "Drogy a čo my". 500 € 3.10.2016 3.10.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Ing.Marek Pinkoš,mája 1220,09301 Vranov nad Topľou Účinkovanie vo výchovnom programe pre žiakov: "Drogy a čo my". 100 € 3.10.2016 3.10.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Marianna Demčáková,Okulka Y/1, 09301 Vranov nad Topľou Účinkovanie vo výchovnom programe pre žiakov: "Drogy a čo my". 100 € 3.10.2016 3.10.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Simona Topolčaniová,Mlynská 1333,09301 Vranov nad Topľou Účinkovanie vo výchovnom programe pre žiakov: "Drogy a čo my". 100 € 3.10.2016 3.10.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Tomáš Kopčo Čičava 6,09301 Vranov nad Topľou Účinkovanie vo výchovnom programe pre žiakov: "Drogy a čo my". 100 € 3.10.2016 3.10.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Gabriel Kuľbak,Okulka 15/8,09301 Vranov nad Topľou Účinkovanie vo výchovnom programe pre žiakov: "Drogy a čo my". 100 € 3.10.2016 3.10.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Mgr.Boris Marcinov,Herlianska 552,093 03 Vranov nad Topľou Účinkovanie vo výchovnom programe pre žiakov: "Drogy a čo my". 100 € 3.10.2016 3.10.2016
Zmluva o dodaní umeleckého diela Mário Jenčo,Viničná 422,09301 Vranov nad Topľou Účinkovanie vo výchovnom programe pre žiakov: "Drogy a čo my". 100 € 3.10.2016 3.10.2016
Zmluva o spolupráci Mgr.Miroslav Alexovič,Mlynská 1337,093 Ol Vranov nad Topľou Moderovanie podujatia:Pesničkový kamión 2016 75 € 5.12.2016 6.12.2016
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia uzatvorená v zmysle §269 ods.2 Obchodného zákonníka Občianske združenie uchovávania ľudových tradícií, zvykov a remesielROVINA,Kvetná ulica č .836,093 03 Vranov nad Topl'ou Odohratie predstavenia " Život na valale" v podaní FS Lipovec viď zmluva 12.12.2016 13.12.2016
Dodatok č.1 k Zmluve uzatvorenej dňa 7. 9. 2016 Ing. Vlasta Štefánikova,Viničná 258/23,09301 Vranov nad Topľou Dodávka Kinosedadiel 300 € 21.12.2016 22.12.2016
Dodatok č.1 k Zmluve uzatvorenej dňa 7. 9. 2016 Ing. Zuzana Kerekešová,PhD. Michalok 95,09423 Merník Dodávka Kinosedadiel 300 € 21.12.2016 22.12.2016
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 Udelenie  súhlasu používatelovi na použitie hudobných diel.Pesničkový Mikuláš. viď zmluva 16.12.2016 17.1.2017
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 Udelenie  súhlasu používatelovi na použitie hudobných diel.Pesničkový kamion. viď zmluva 16.12.2016 17.1.2017
Mediálni partneri