Dokumenty MsDK
Názov zmluvy Účastník zmluvy Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Uzavretá Zverejnená
Ličenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní súvisiacich služieb Ticketware SE,Trstínska 9, 917 Ol Trnava Zmluva o pokladničný software 800 € 9.1.2017 10.1.2017
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia OZ KĽUD na divadlo i film,Kladzany 185, 094 21 Kladzany Odohratie predstavenia "Hans Jahn- stojaci, bdiaci" v podaní Kladzanského divadla. viď zmluva 24.1.2017 25.12017
Zmluva o dielo na dodanie a montaž tovaru HOKO-VH s.r.o.,687 61 Vlčnov 666,Česká republika Dodávka kinosedadiel vrátane ich montáže 38.327,40 € 1.2.2017 2.2.2017
Zmluva o umelecký výkon a dielo Mgr. Peter Marcin,Na barine 13,841 03 Bratislava Hudobno-zábavný program - Talk show Petra Marcina viď zmluva 13.1.2017 16.2.2017
Zmluva o účinkovaní CREA- EDU D.Makovického 5188128,036 Ol Martin Vzdelávací projekt Svet okolo nás.Program pre školy "Peru - štyri strany sveta" viď zmluva 11.2.2017 16.2.2017
Zmluva o umeleckom hosťovaní Spišského divadla Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi,Radničné námestie č.4.052 Ol Spišská Nová Ves Detské divadelné predstavenie Palculienka 1200 € 10.2.2017 21.2.2017
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 Udelenie súhlasu používatelovi na použitie hudobných diel podla Autorského zákona - Mladežnícky karneval viď zmluva 20.2.2017 3.3.2017
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Folklórny súbor Vranovčan,Staničná 1241,09301 Vranov nad Topľou Odohratie predstavenia Zbohom 2.3.2017 viď zmluva 1.3.2017 9.3.2017
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Folklórny súbor Vranovčan,Staničná 1241,09301 Vranov nad Topľou Odohratie predstavenia Zbohom 3.3.2017 a 4.3.2017 viď zmluva 1.3.2017 9.3.2017
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Folklórny súbor Vranovčan,Staničná 1241,09301 Vranov nad Topľou Odohratie predstavenia Zbohom 17.3.2017 a 18.3.2017 viď zmluva 1.3.2017 9.3.2017
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia HEDDY KEDDY,s.r.o.,Na Záhumní 290/44,08216 Fintice Koncertné vystúpenie "Ander Z Košíc" viď zmluva 9.3.2017 15.3.2017
Zmluva o umeleckom hosťovaní Spišského divadla Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi,Radničné námestie č.4.052 Ol Spišská Nová Ves Detské divadelné predstavenie Palculienka 1000 € 23.3.2017 24.3.2017
Dohodu o vzájomnej spolupráci Rádio LUMEN,spol.s r.o.Kapitulská 2,974 Ol Banská Bystrica Propagácia Gospel song 2017 viď zmluva 22.3.2017 22.3.2017
Zmluva o spolupráci Mgr.Miroslav Alexovič,Mlynská 1337,093 Ol Vranov nad Topľou Moderovanie podujatia:Gospel song 2017 250 € 21.3.2017 31.3.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia Cukrová 14,811 08 Bratislava-Staré Mesto Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu festivalu Gospel song 2017 3000 € 31.3.2017 21.4.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Fond na podporu umenia Cukrová 14,811 08 Bratislava-Staré Mesto Poskytnutie finančných prostriedkov na podporu festivalu Zlatý gaštan 2017 2500 € 31.3.2017 21.4.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov Vranovská nemocnica,a.s. M.R.Štefánika 187/177B,093 27 Vranov n/T Nájom časti priestorov budovy viď zmluva 27.4.2017 27.4.2017
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Folklórny súbor Vranovčan,Staničná 1241,09301 Vranov nad Topľou Odohratie predstavenia Zbohom 5.5.2017 a 6.5.2017 viď zmluva 2.5.2017 5.5.2017
Zmluva o dodaní umeleckého diela MVDr.Viera Jakubčiaková,Hviezdoslavova 1169/5,078 O 1 Sečovce Sprostredkovanie účinkovania MUDr. Ladislava Jakubčiaka vo výchovnom programe pre žiakov:Novodobé nelátkové závislosti 400 € 10.5.2017 12.5.2017
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Mgr. Marika Koňaŕová,Zádveŕice 137,76312 Zádveŕice Účinkovanie vo výchovnom programe pre žiakov:Novodobé nelátkové závislosti 1197,53 € 11.5.2017 12.5.2017
Zmluva o dodaní umeleckého diela Linda Vinklerová,Vechec,Hlavná 485,okr.Vranov nad Topľou Účinkovanie vo výchovnom programe pre žiakov:Novodobé nelátkové závislosti 200 € 11.5.2017 15.5.2017
Zmluva o dodaní umeleckého diela Bc. Alžbeta Madejová,Sídl.II.,1216/42 Vranov nad Topľou Moderovanie besedy: Novodobé nelátkové závislosti - výchovný program pre žiakov základných a stredných škôl 100 € 12.5.2017 15.5.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Námestie SNP č.33,813 31 Bratislava 1 Poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov viď zmluva 18.5.2017 19.5.2017
Dohoda o realizácii odbornej praxe žiakov Stredná odborná škola podnikania,Masarykova 24,081 79 Prešov Spolupraca pri realizácii výkonu odbornej praxe študentov viď zmluva 22.5.2017 23.5.2017
Zmluva o spolupráci Ing. Martin Buzáš,Sídlisko II 1217/44,Vranov nad Topľou Hudobná produkcia v rámci festivalu populárnej piesne Gaštanček 2017 100 € 31.5.2017 1.6.2017
Zmluva o spolupráci Lýdia Kušnírová,Okúlka"P9/5,Vranov nad Topľou Hudobná produkcia v rámci festivalu populárnej piesne Gaštanček 2017 100 € 31.5.2017 1.6.2017
Zmluva o poskytnutí reklamy SOFFY MOTORS, s.r.o.Budovateľská 1279/21,093 01 Vranov nad Topľou Poskytnutie reklamy na kultúrnospoločenskom podujatí 86 € 31.5.2017 1.6.2017
Dohoda č. 17/40/054/164 Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topl'ou,Námestie slobody 5,093 01 Vranov nad Topľou "Praxou k zamestnaniu" Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí. viď zmluva 31.5.2017 7.6.2017
Zmluva o spolupráci Bc.Marian Sobota,Juh 1064/49,09301 Vranov nad Topľou Hudobná produkcia s kapelou Velvet Stone na podujatí Vranov fest 2017 300 € 16.6.2017 16.6.2017
Zmluva o spolupráci Marek Kandra,Námestie slobody 1237/156,093 01 Vranov n/T Lektor na gitarovom workshope v rámci podujatia "Hurá na prázdniny"  50 €  19.6.2017 20.6.2017
Zmluva o spolupráci Michal Čerevka,Sokol 292/41, 04431 Lektor na bubeníckom workshope v rámci podujatia "Hurá na prázdniny"  100 €  19.6.2017  20.6.2017
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Divadlo Komédie,Silvánska 29, 841 04 Bratislava Predstavenie: Horúca sprcha viď zmluva 13.6.2017 26.6.2017
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný projekt Združenie Karpatský Euroregion PoľskoVyšší územný celok v PrešoveMládežnícky dom kultúry v Rzeszowe Poskytnutie finančného príspevku pre spoločný projekt viď zmluva 27.6.2017 29.6.2017
Krátkodobé cestovné poistenie GeneraliPoístovňa, a.s..Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Cestovné poistenie viď zmluva 29.6.2017 3.7.2017
Poistenie záchrany v horách v SR GeneraliPoístovňa, a.s..Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava Poistenie záchrany v horách v SR viď zmluva 29.6.2017 3.7.2017
Kúpna zmluva Mgr. Cyril Melničák,Hviezdoslavova 2481, Vranov nad Topľou Kúpa je 10 kusov kníh: "História vranovských ulíc 160 € 3.7.2017 3.7.2017
Zmluva o spolupráci Mgr. Mária Čuchranová,Dubník 1511/8,09301 Vranov nad Topľou Dozor nad slovenskou mládežou v rámci projektu "Spája nás tanec" 672 € 4.7.2017 4.7.2017
Zmluva o spolupráci Mgr. Viera Voľanská Huntejová,Soľ 257,09435 Soľ Dozor nad poľskou mládežou v rámci projektu "Spája nás tanec" 672 € 4.7.2017 4.7.2017
Zmluva o spolupráci Miroslav Jenčo,Kvetná 836/18, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné Vedenie worhshopu ľudového tanca pre slovenskú a poľskú mládež v rámci projektu "Spája nás tanec"  750 € 4.7.2017 4.7.2017
Zmluva o spolupráci Mgr. Miroslava Krakovská,Hlinská 38,01 001 Žilina Hudobný doprovod pre realizáciu workshopu ľudového tanca pre slovenskú a poľskú mládež v rámci projektu "Spája nás tanec" 750 € 6.7.2017 7.7.2017
Zmluva o spolupráci Ing. Pavol Mikita,Komenského 27/2,09431 Hanušovce nad Topľou Lektorská činnosť - výroba keramiky na nožnom hrnčiarskom kruhu v rámci projektu "Spája nás tanec"  60 € 10.7.2017  10.7.2017
Zmluva o spolupráci Mgr. Lukáš Krokker,Zápotockého 5,080 01 Prešov Lektorská činnosť - streľba z tradičného dreveného luku na slamený terč v rámci projektu "Spája nás tanec" 60 € 10.7.2017 10.7.2017
 Zmluva o spolupráci Mária Tomašková,Mierová 271/20,09431 Hanušovce nad Topľou Lektorská činnosť - tkanie - predtkáčske techniky, tkanie na drevených krosienkách v rámci projektu "Spája nás tanec"  60 € 10.7.2017 10.7.2017
Zmluva o spolupráci Ján Babenský,Hlinné 302, 094 35 pošta Soľ Lektorská činnosť - rezbárstvo,plastiky a reliéfy z dreva v rámci projektu "Spája nás tanec" 60 € 10.7.2017  10.7.2017
 Zmluva o spolupráci Edita Sinčáková,Sídlisko Okulka 8/3,093 01 Vranov nad Topľou Lektorská činnosť - výroba kraslíc,techniky zdobenia vajíčok a výroby kraslíc v rámci projektu "Spája nás tanec" 60 € 10.7.2017 10.7.2017
 Zmluva o spolupráci Veronika Tóthová,Školská 332/19, 094 12 Vechec Lektorská činnosť - ľudové výšivky, vyšívané vzory v rámci projektu "Spája nás tanec" 60 € 10.7.2017 10.7.2017
Zmluva uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Vavrinec Franko Dlhá 154/126,Dlhé Klčovo, 094 13 pošta Sačurov  Reset,konfigurácia a aktivácia vnútornej počítačovej siete 140 €  12.7.2017 17.7.2017
Zmluva o spolupráci Agentúra Skark-Roman Krajčír,934 01 Levice, Dopravná 9 Miro Jaroš a pesničky pre (ne)poslušné deti,Ťuki Tour 2 viď zmluva 10.7.2017 25.7.2017
Zmluva o sprostredkovaní koncertu OZ Prameň tradícií,Krásna Lúka 90,082 73 Šarišské Dravce Koncert skupiny Kandráčovci viď zmluva 27.6.2017 26.7.2017
Zmluva o spolupráci Ing.Jozef Kertis,Sídlisko II. 1218,093 01 Vranov nad Topľou Vytvorenie internetovej stránky pre elektronický katalóg databázy interpretov ľudového umenia z Poľsko - Slovenského pohraničia 1500 € 10.8.2017 10.8.2017
Zmluva o spolupráci Tomasz Warchol,Szpitalna 18/6, 37-200 Przeworsk,Polsko Vytvorenie databázy interpretov ľudového umenia v Poľsku 1200 € 15.8.2017 17.8.2017
Zmluva o spolupráci Mgr.Michaela Štempáková,Budovateľská 1322,093 01 Vranov nad topľou Vytvorenie databázy interpretov ľudového umenia na Slovensku 1200 € 17.8.2017 17.8.2017
Zmluva o spolupráci Mgr.Miroslav Alexovič,Mlynská 1337,09301 Vranov nad Topľou Príprava scenára a moderovanie festivalu rómskej umeleckej tvorby "Romano bašaviben"  153 €  11.9.2017  21.9.2017 
Dodatok k zmluve o poskytnutí finančnéhopríspevku pre spoločný mikroprojekt Združenie Karpatský Euroregion PoľskoVyšší územný celok v PrešoveMládežnícky dom kultúry v Rzeszowe Poskytnutie finančného príspevku viď zmluva 26.9.2017 26.9.2017
Dohoda č.244/2017 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny,Námestie Slobody 5,093 22 Vranov nad Topľou Finančný príspevok na podporu vytvárania pracovných miest viď zmluva 27.9.2017 29.9.2017
Dohoda č.56/2017 Stredná odborná škola podnikania,Masarykova 24,081 79 Prešov Odborná prax študentov viď zmluva 26.9.2017 3.10.2017
Zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľnej veci Jaroslav Bedri,09413 Sačurov, Dlhá 80/100 Dočasného užívania - nájom hnuteľnej veci:digitálny panel viď zmluva 10.10.2017 11.10.2017
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Folklórny súbor Vranovčan,Staničná 1241,09301 Vranov nad Topľou  Odohratie predstavenia Zbohom 13.10.2017 a 14.10.2017 viď zmluva 11.10.2017 13.10.2017
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia Peter Szollos -Divadlo Theátrum Rožňava,Slnečná 15 ,048 01 Rožňava Odohratie predstavenia - Pesničkál  viď zmluva 3.10.2017 19.10.2017
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Informačné Centrum Mladých Hanušovce nad Topľou,Zámocká 15917,09431 Hanušovce nad Topľou Realizácia koncertu "Marka jubiluje 60. rokov spevu" viď zmluva 11.10.2017 19.10.2017
Zmluva o spolupráci Mgr.Anna Gdovinová,Kladzany 162, 09421 Kladzany Konferans spoločného koncertu poľskej a slovenskej mládeže "Spája nás tanec" 150 € 23.10.2017 23.10.2017
Zmluva o spolupráci Miroslav Jenčo,Kvetná 836/18, 093 03 Vranov nad Topľou - Čemerné Réžia spoločného koncertu poľskej a slovenskej mládeže"Spája nás tanec" 225 € 23.10.2017 23.10.2017
Zmluva o spolupráci Kashu s.r.o.,Potočná 14, 909 O1 Skalica Vystúpenie Márie Čírovej a Roba Opatovského. viď zmluva 29.9.2017 8.11.2017
Darovacia zmluva Ing. Alfonz Kobielsky,Staničná 1264,09301 Vranov nad Topľou Darovanie - Svetelná technika 1500 € 7.11.2017 8.11.2017
Zmluva o dodávke plynu SPP,a.s.,Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava,Bratislava 1 Dodávka plynu viď zmluva 30.10.2017 9.11.2017
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Mgr. Ladislav Klepák,Martina Benku 1726/120 Vranov nad Topľou Prenájom  nebytovýh priestorov viď zmluva 14.11.2017 14.11.2017
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia Združenie Návrat.M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou Výchovné koncerty pre žiakov ZŠ a SŠ - Beatles acoustic 1800 € 24.11.2017 24.11.2017
Zmluva č.253/2017/00 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Prešov,Námestie mieru 3,08001 Prešov Poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017 10 000 € 15.12.2017 21.12.2017
Hromadná licenčná zmluva SOZA - Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 Udelenie súhlasu používatelovi na použitie hudobných diel podla Autorského zákona - Zlatý Gaštan 2017 viď zmluva 4.12.2017 22.12.2017
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia OZ uchovávania ľudových tradícií,zvykov a remesiel ROVINA,Kvetná ul.836 Odohratie predstavenia - Fatimaská Panna Mária naša matka" v podaní FS Lipovec viď zmluva 20.12.2017 22.12.2017
Mediálni partneri