Dokumenty MsDK

Súhrnné spravy o zákazkách

Súhrnná sprava za I. štvtrok 2017 o zákazkách Súhrnná sprava za I. štvtrok 2018 o zákazkách Súhrnná sprava za I. štvtrok 2019 o zákazkách - kultúrne podujatia Súhrnná sprava za I. štvtrok 2019 o zákazkách - faktúry Súhrnná sprava za II. štvtrok 2019 o zákazkách - kultúrne podujatia Súhrnná sprava za III. štvtrok 2019 o zákazkách - kultúrne podujatia Súhrnná sprava za III. štvtrok 2019 o zákazkách - faktúry Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2019 o zákazkách - kultúrne podujatia Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2019 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2019 o zákazkách - faktúry Súhrnná sprava za I. štvtrok 2020 o zákazkách - kultúrne podujatia Súhrnná sprava za III. štvtrok 2020 o zákazkách - kultúrne podujatia Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2020 o zákazkách - kultúrne podujatia Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2020 o zákazkách - faktúry Súhrnná sprava za I. štvtrok 2021 o zákazkách - kultúrne podujatia Súhrnná sprava za II. štvtrok 2021 o zákazkách - faktúry Súhrnná sprava za II. štvtrok 2021 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za III. štvtrok 2021 o zákazkách - tovary Súhrnná sprava za III. štvtrok 2021 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za III. štvtrok 2021 o zákazkách - faktúry Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2021 o zákazkách - tovary Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2021 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za I. štvtrok 2022 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za II. štvtrok 2022 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za II. štvtrok 2022 o zákazkách - tovary Súhrnná sprava za II. štvtrok 2022 o zákazkách - zmluvy,služby Súhrnná sprava za III. štvtrok 2022 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za III. štvtrok 2022 o zákazkách - tovary Súhrnná sprava za III. štvtrok 2022 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2022 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2022 o zákazkách - zmluvy,služby Súhrnná sprava za I. štvtrok 2023 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za I. štvtrok 2023 o zákazkách - zmluvy Súhrnná sprava za III. štvtrok 2023 o zákazkách - tovary Súhrnná sprava za III. štvtrok 2023 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2023 o zákazkách - tovary Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2023 o zákazkách - tovary 2 Súhrnná sprava za IV. štvtrok 2023 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za I. štvtrok 2024 o zákazkách - služby Súhrnná sprava za I. štvtrok 2024 o zákazkách - služby s nízkou hodnotou Súhrnná sprava za I. štvtrok 2024 o zákazkách - tovary (zákazky s nízkou hodnotou)

V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 €.

Mediálni partneri