Dokumenty MsDK
Názov zmluvy Účastník zmluvy Predmet zmluvy Hodnota zmluvy Uzavretá Zverejnená
Dohoda o uzatváraní zmlúv v elektronickej forme HOUR, spol. s r.o., M. R. Štefánika 836/33, 010 Ol Žilina Uzatváranie zmlúv a dohôd alebo ich dodatkov prostredníctvom elektronickej komunikácie. viď zmluva 11.1.2021 11.1.2021
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov Disig, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava Vydávania certifikátov. viď zmluva 16.2.2021 17.2.2021
Cestovné poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 2l Bratislava Liečebné náklady v zahraničí viď zmluva 25.2.2021 25.2.2021
Dohoda č. 21/40/060/24 Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T Poskytnutie príspevku zamestnávateľovi viď zmluva 17.3.2021 17.3.2021
Zmluva č. 02/03/2021 o dodávke elektrickej energie Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Dodávka elektrickej energie viď zmluva 11.3.2021 18.3.2021
Kolektívna zmluva Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri MsDK Vranov nad Topľou Kolektívna zmluva viď zmluva 25.3.2021 25.3.2021
Zmluva o účinkovaní Dušan Plichta a Ing. Milina Plichtová, Michalovce Príprava a nácvik tanečných choreografií pre festival Romano bašaviben 683 € 17.5.2021 17.5.2021
Zmluva o spolupráci Ing. Katarína Kaščáková, Hviezdoslavova 155/17, 093 Ol Vranov nad Topľou vedenie celodenného worhshopu: Krása paličkovanej čipky 200 € 31.5.2021 31.5.2021
Zmluva o spolupráci Mária Hudecová, Námestie slobody 14921117, 093 Ol Vranov nad Topľou vedenie celodenného worhshopu: Čaro drôtikovania 200 € 31.5.2021 31.5.2021
Zmluva o spolupráci Alexander Orlík, Mlynská 1483/93, 093 Ol Vranov nad Topľou vedenie celodenného worhshopu: Základy drevorezby 200 € 31.5.2021 31.5.2021
Zmluva Carmen Production, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava predstavenie "Rómeo + Júlia" viď zmluva 31.5.2021 31.5.2021
Zmluva o účinkovaní Alžbeta Madejová, Sídlisko II, 1216/42,09301 Vranov nad Topľou Účinkovanie na festivale Zlatý gaštan 300 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Katarina Lehončáková, Sídlisko I, 973/9, 09301 Vranov nad Topľou Člen odbornej poroty na festivale Zlatý gaštan 100 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Martin Husovský, Ružová 24, Prešov Člen a predseda odbornej poroty na festivale Zlatý gaštan 200 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Daniel Jenčo, Viničná 422. 09301 Vranov nad Topľou Člen odbornej poroty na festivale Zlatý gaštan 100 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Mgr. Miroslav Alexovič, Mlynská 1337, 09301 Vranov nad Topľou Príprava scenára a moderovanie festivalu Zlatý gaštan 300 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Mgr. Martina Holpová, Merník 96 Príprava a nácvik tanečných choreografii + tanečný workshop k festivalu Zlatý gaštan 245 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní Branislav Kociov, Ďumbierska 30, 080 Ol Prešov Hudobný workshop na festivale Zlatý gaštan 300 € 2.6.2021 7.6.2021
Zmluva o účinkovaní MVDr. Štefan Tóth, Puškinová 16, 06601 Humenné Promenádny koncert v rámci Letných večerov pred DK 100 € 15.6.2021 16.6.2021
Dohoda č. 21/40/054/114 + dodatok Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,Námestie slobody 5,093 01 Vranov n/T Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta viď zmluva 16.7.2021 21.7.2021
Zmluva o spolupráci Človečina, občianske združenie, Záhradnicka 95, 821 08 Bratislava Odobratie predstavenia - PÁN STROM 200 € 26.7.2021 30.7.2021
Zmluva o dodaní kultúrneho vystúpenia OZ KĽUD na divadlo i film, Kladzany 185, 094 21 Kladzany Odobratie predstavenia "Pisočok co še sipe furt inakší jak ma". viď zmluva 30.7.2021 30.7.2021
Zmluva č. 1196/2021/0PR Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 O l Prešov Dotácia PSK 4245 € 20.7.2021 2.8.2021
Zmluva o prenájme nebytových priestorov Ondrej Buranský, 1. mája 1945/55, 031 01 Liptovský Mikuláš prenájom nebytových priestorov viď zmluva 26.8.2021 26.8.2021
Zmluva o účinkovaní + dodatok Jelen Drums, s.r.o., Kozmonautov 13, 900 21 Svätý Jur Pesničkovo - divadelná show viď zmluva 16.8.2021 6.9.2021
Zmluva o poskytnutí reklamy MAKO Family, s.r.o., Námestie slobody 1239/148 výroba marketingových článkov a materiálov 2500 € 28.9.2021 4.10.2021
Zmluva o vyvesovaní reklamných plagátov Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR, Františkánska 4, 917 01 Trnava reklamné plagáty 2750 € 13.10.2021 14.10.2021
Ročné cestovné poistenie UNIQA pojišťovna, a.s, Krasovského 3986/15, 851 01 Bratislava cestovné poistenie 19,90 € 25.10.2021 25.10.2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice dodávka elektriny viď zmluva 10.12.2021 15.12.2021
dooatok č.2 k zmluve o poskytnutí dotácíe z Audiovizuálneho fondu Audiovizuálny fond, Grosslingová 53, Bratislava 811 09 Poskytnutie finančnej podpory uvádzania audiovizuálnych diel viď zmluva 20.12.2021 21.12.2021
Mediálni partneri