Centrum mládeže

V suterénnych priestoroch Domu kultúry vznikli na ploche cca 268 m2 tri nové sály. Dnes slúžia ako moderné a priestranné kultúrno-spoločenské Centrum mládeže v ktorom prevažne mladí ľudia realizujú rôzne mimoškolské aktivity a rôznorodú klubovú činnosť. Môžu ich využívať na nácvik malých javiskových foriem, skúšky tanečných skupín, hudobné nácviky, na usporiadanie klubových koncertov, výstav, prednášok, módnych prehliadok, alebo na premietanie filmov či hranie rôznych stolných hier (stolný futbal, biliard, šachy)a súťaží. Jednoducho na aktívny oddych. Pod odborným dohľadom pracovníkov MsDK slúži táto viacúčelová miestnosť občanom nášho mesta a okresu. Centrum mládeže s atraktívnymi možnosťami uplatnenia nám môže pomôcť eliminovať problémy novodobých závislosti (alkoholizmus, drogová závislosť, závislosť na počítačových hrách a internete, liekoch, nakupovaní ...) na minimum.

Novým technickým vybavením sme umožnili mladým ľudom okamžite sa realizovať v kultúrno-spoločenskom živote nielen nášho mesta, ale aj širokého regiónu. Takouto formou sa snažíme podchytiť mladých talentovaných hercov, spevákov, recitátorov, moderátorov a umelcov, ktorí radi predvádzajú svoj talent na javisku k realizácií už pripravovaných muzikálov, hier a nami pripravovaných podujatí. Centrum mládeže prináša možnosť naplno sa realizovať aj mladým hudobníkom. Priestory môžu využívať na nácviky ale aj samotné koncerty. Našou snahou je podporovať vznik aktívnej Mládežníckej rady pri MsDK, v ktorej bude zastúpenie študentov všetkých stredných škôl na území mesta a ktorá pod dohľadom nášho pracovníka bude organizovať a riadiť každodenný život v Centre mládeže. Nádejní organizátori z radov škôl tu budú môcť realizovať výchovné podujatia, alebo besedy s odborníkmi vhodné pre mládež. Jedným z týchto priestorov je aj priestor nevyužitej kolkárne kde vzniklo multifunkčné fitnes centrum, ktoré bude môcť využívať mládež, pracujúca v kluboch a krúžkoch Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. Mladí ľudia sa tu budú môcť denne kreatívne stretávať, športovať a diskutovať. Spolu s mládežou tu plánujeme organizovať rôzne besedy, prednášky, kurzy, edukačné aktivity, workshopy, ktoré budú zamerané na pohybové činnosti a fyzický rozvoj detí a mládeže. Tento priestor bude slúžiť na ich zmysluplnú a kreatívnu činnosť. Rodičia, ktorí prídu s malými deťmi do priestorov Centra mládeže na podujatia určené ich ratolestiam sa už nemusia nečinne prizerať na svoje deti. Počas podujatia, kedy sa ich deťom budú venovať umelci a lektori, si môžu sami zacvičiť a urobiť niečo užitočné pre svoje zdravie.

Jednu z troch miestností, vzniknutých zo starých nevyužitých pivničných priestorov sa nám podarilo postupne zariadiť a využívať ako skúšobňu na tréningy pre mladých bubeníkov a hudobníkov. Svojpomocne sme ju vybavili kompletnými súpravami bicích nástrojov, ktoré mladí ľudia budú využívať na rytmické tréningy. Rytmizáciou a pohybovou aktivitou spoločne s ďalšími hudobníkmi dokážu navodiť v Centre mládeže ten správny kultúrny zážitok a relaxáciu. Túto miestnosť využívame na nácviky a činnosť klubu spoločenských tancov ale aj nácviky, hudobných skupín a folklórnych tanečných aj speváckych súborov. Ukážky z ich tvorby a talentu môžete vidieť na viacerých podujatiach DK a mesta Vranov nad Topľou.

Jednu z troch miestností, vzniknutých zo starých nevyužitých pivničných priestorov sa nám podarilo postupne zariadiť a využívať ako skúšobňu na tréningy pre mladých bubeníkov a hudobníkov. Svojpomocne sme ju vybavili kompletnými súpravami bicích nástrojov, ktoré mladí ľudia budú využívať na rytmické tréningy. Rytmizáciou a pohybovou aktivitou spoločne s ďalšími hudobníkmi dokážu navodiť v Centre mládeže ten správny kultúrny zážitok a relaxáciu. Túto miestnosť využívame na nácviky a činnosť klubu spoločenských tancov ale aj nácviky, hudobných skupín a folklórnych tanečných aj speváckych súborov. Ukážky z ich tvorby a talentu môžete vidieť na viacerých podujatiach DK a mesta Vranov nad Topľou.

Ako bonus, vďaka ďalšiemu vranovskému sponzorovi, pribudol aj biliardový stôl, ktorý rozšíril atraktívne možnosti využitia voľného času v priestore Centra mládeže.

Mediálni partneri