Vestibul DK

Vstupný vestibul Domu kultúry má rozľahlé a slnečné priestory, ktoré sú prístupné širokej verejnosti. Využívajú sa hlavne na usporiadanie výstav rôznych autorov, recepcie, prezentácie firiem, škôl a výrobkov (Burza práce), výstavy záhradkárov, alebo módne prehliadky s kult. programom. Dlhodobo sa využíva na prezentáciu našich regionálnych autorov. Svoje práce tu prezentovali desiatky amatérskych, ale aj profesionálnych umelcov. Počas plesov slúži ako uvítací priestor a zároveň tanečný parket s pódiom a technickým zázemím (zvuk a svetlá, aparatúra) pre účinkujúcich. Občasne sa využíva na výstavy poľovníckych exponátov alebo výstavy umeleckých výrobkov.

Mediálni partneri