Televízne štúdio

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. od roku 2008 riadi činnosť Mestskej Internetovej televízie. V uplynulých rokoch pracovníci MsDK poskytovali občanom nášho mesta službu mestskej televízie prostredníctvom webového portálu vranov.intv.sk. Obsahom tejto služby boli aktuálne informácie o spoločenskom dianí v našom meste. Touto formou sme prinášali okrem iného aj podrobné informácie o pripravovaných aj realizovaných podujatiach v DK. Tieto reportáže boli odvysielané aj prostredníctvom regionálnej televízie Zemplín.

Prínosom tejto služby je archív, prostredníctvom ktorého je možné sledovať aj napríklad zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou v ktoromkoľvek čase bez teritoriálneho obmedzenia. Cez reportáže a dlhšie filmové záznamy z kultúrnych či športových podujatí má možnosť verejnosť sledovať pestrú činnosti našej organizácie. V snahe o čo najväčšiu propagáciu vlastnej činnosti sme uviedli do prevádzky internetový portál www.tvvranov.sk.Na tomto portáli môžu občania mesta získať najaktuálnejšie informácie o dianí v Dome kultúry a zároveň môžu písať svoje pripomienky, podnety a návrhy.

Mediálni partneri