Výstavná miestnosť

Priestranná miestnosť s veľkými oknami na 2. nadzemnom podlaží Domu kultúry – 1. Poschodie. Slúži na výstavy. V týchto priestoroch sa snažíme vyhradiť priestor pre ľudovú tvorbu Zemplínskeho regiónu na ktorej sa prezentujú viacerí regionálni umelci ako napríklad: umelecký kováč, keramikár, rezbár a čipkárka. Priestor prezentovať svoju tvorbu s ľudovou tematikou má každý amatérsky ale aj profesionálny umelec, ktorý o to prejaví záujem. V týchto priestoroch sa realizovali aj výstavy zachytávajúce rôzne historické obdobia nášho mesta prostredníctvom historických predmetov dennej potreby, dekoračných predmetov, hudobných nástrojov, ale aj oblečenia či remeselného náradia. Prezentovala sa tu aj výstava cenných receptov z liečivých bylinných zmesí, kvapiek a tinktúr, spolu s receptami a odporúčaniami ich užívania. Aj prostredníctvom spomínaných výstav sa snažíme verejnosti prezentovať kultúrne dedičstvo našich predkov.

Mediálni partneri