Budova DK

Dom kultúry Vranov nad Topľou bol postavený v rokoch 1977 - 1987. Táto stavba už nespĺňala požiadavky z hľadiska technického vybavenia i z hľadiska vysokej energetickej náročnosti, preto bolo nevyhnutné pristúpiť k jej modernizácii. Modernizácia bola zameraná hlavne na vytvorenie priestorov potrebných pre realizáciu rôznych kultúrnych programov. Ťažiskom modernizácie budovy Domu kultúry je zlepšenie technických podmienok v hlavnej sále a v kinosále realizáciou stavebných úprav a zároveň aj zabezpečenie modernej ozvučovacej a altosvetľovacej technike. Táto technika bude môcť byť v budúcnosti použitá aj mimo priestoru budovy pri organizovaní rôznych kultúrnych podujatí na námestí. V rámci projektu sa vyriešila výmena starých okien, rekonštrukcia a zateplenie zatekajúcej strechy Kultúrneho domu, čím sa znížia náklady na vykurovanie a následne sa ušetrené finančné prostriedky použijú na realizáciu aktivít v rámci kultúrneho diania v meste. Výstavbou výťahu bol umožnený bezbariérový vstup do domu kultúry aj hendikepovaným občanom. Tejto skupine ľudí tak umožní ľahšie sa stretnúť s kultúrou, umením ale aj priateľmi.

V objekte Domu kultúry vo Vranove n. T. sa nachádza estrádna sála, ktorej kapacita sa predmetnou modernizáciou zvýšila z pôvodných 400 až na 600 miest. Práve v estrádnej sále sa najčastejšie realizujú rôzne kultúrno - spoločenské podujatia, slávnosti, koncerty, klubové podujatia ale aj plesy. Ďalším priestorom domu kultúry ktorého sa dotkla predmetná modernizácia je kinosála. Po realizácii projektu bude slúžiť nielen na prezentáciu filmových noviniek alebo sa využije ako multifunkčný priestor pre organizovanie medzinárodných stretnutí. Suterénne priestory domu kultúry boli doteraz nevyužité. Modernizáciou vznikli priestory na realizáciu jednotlivých čiastkových cieľov projektu a vytvorilo sa potrebné Centrum mládeže, ktoré bude zastrešovať kultúrne aktivity mladých ľudí (stretávanie mladých, rôzne kultúrno-vzdelávacie aktivity pre mladých ľudí, priestor na realizáciu organizovanej kultúry, klubová činnosť, nácvik amatérskych skupín a pod.).

Mediálni partneri