Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových
a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:00
Utorok 6:00 - 18:00
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále.
V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Ing. Alfonz Kobielsky Riaditeľ riaditel@kulturavranov.sk
director@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: info@kulturavranov.sk
Mgr.Peter Novák vedúci oddelenia peternovak@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Ing. Alžbeta Hrabčáková samostatný kultúrny referent alzbetahrabcakova@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino: info@kulturavranov.sk
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí kamilaturanska@kulturavranov.sk

Virtuálna prehliadka Mestského domu kultúry

Vstupenky zo zrušených (preložených) podujatí, ktoré boli zakúpené v pokladni MsDK, môžete vrátiť
v pokladni MsDK.
Zakúpené vstupenky prostredníctvom internetu môžete vrátiť a to najneskôr pred začiatkom predstavenia a maximálne do 7 dní od ich zakúpenia požadovať za nich zaplatenú finančnú hodnotu. Musíte tak urobiť elektronickou písomnou žiadosťou. Formulár nájdete aj na tomto odkaze: Žiadosť o vrátenie vstupného.
Obsahuje:
  • názov, dátum a čas predstavenia,
  • rad a sedadlo/á,
  • meno a priezvisko, na ktorú boli tieto lístky zakúpené.
  • Ak žiadosť nebude obsahovať niektorý z uvedených údajov, nebude vybavená.
  • Ak je kúpa staršia ako 6 mesiacov od dnes uveďte IBAN účtu na ktorý chcete zaslať vstupné.
  • V prípade, že pri kúpe vstupeniek prostredníctvom internetu došlo síce k odpísaniu sumy z účtu zákazníka, ale vstupenky sa nezobrazili, reklamáciu vrátenia peňazí z dôvodu neposkytnutia služby si musíte uplatniť v banke, ktorá Vám vystavila platobnú kartu, prostredníctvom ktorej platba prebehla. Takéto reklamácie nemôže riešiť prevádzkovateľ.
Kupujúci, ktorý si zakúpi vstupenky prostredníctvom internetu, bez výhrad prijíma všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a je povinný sa nimi riadiť.

História a súčasnosť budovy Domu kultúry
vo Vranove nad Topľou

Dom kultúry sa začal stavať v roku 1977. Stavali ho dobrovoľníci, občania mesta v rámci akcii „Z“. Profesionálne práce vykonával Okresný stavebný podnik Vranov nad Topľou. Do užívania bol daný v roku 1987. Odvtedy tu sídlilo Kultúrne a spoločenské stredisko (v skratke KaSS). Po revolúcii v roku 1991 preberá Dom kultúry do starostlivosti súkromná spoločnosť WARANO s.r.o.. Jej pôsobenie v Dome kultúry trvalo iba dva roky. Po dvoch rokoch sa Dom kultúry vracia späť pod správu mesta. Až 1. marca 1996 vzniká príspevková organizácia mesta Vranov nad Topľou - Mestský dom kultúry, ktorý spravuje Dom kultúry a kultúru v meste pre širokú verejnosť až doteraz. Táto stavba už nespĺňala požiadavky z hľadiska technického vybavenia i z hľadiska vysokej energetickej náročnosti, preto bolo nevyhnutné pristúpiť k jej modernizácii. Interiér budovy Domu kultúry sa zmodernizoval v roku 2010 v rámci spolupráce dvoch partnerských miest - mesta Vranov n. T. a mesta Rzeszów, ktoré vstúpili do spoločného projektu Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszowského vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť, financovaného z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 – 2013. Modernizácia bola zameraná hlavne na vytvorenie priestorov potrebných pre realizáciu rôznych kultúrnych programov. Ťažiskom modernizácie budovy Domu kultúry bolo zlepšenie technických podmienok v hlavnej sále a v kinosále realizáciou stavebných úprav a zároveň aj zabezpečenie modernej ozvučovacej a osvetľovacej techniky. V rámci projektu sa vyriešila výmena starých okien, rekonštrukcia a zateplenie zatekajúcej strechy, čím sa znížili náklady na vykurovanie. Výstavbou výťahu bol umožnený bezbariérový vstup do Domu kultúry aj hendikepovaným občanom. Odvtedy MsDK stále zlepšuje nielen svoje služby a ponuku podujatí, ale aj interiér budovy a vybavenie profesionálnou technikou, ktorá dokáže navodiť tú správnu atmosféru a umocní kultúrny zážitok. Navyše prináša potrebné bezpečie, komfort a pohodlie, / výťah, klimatizované sály, protipožiarne systémy.../ aby sa každý návštevník v Dome kultúry cítil dobre. Rok na to sa zrekonštruovala kinosála, ktorá aj dnes patrí medzi najlepšie vybavené kinosály, ktoré ponúkajú svojim návštevníkom viac ako štandard. Estrádna sála je vybavená najmodernejšou zvukovou a svetelnou technikou, riadenou digitálnymi ovládačmi. Za 25 rokov svojej pôsobnosti v oblasti kultúry a spoločenského života sa MsDK stal známy aj v okresoch z iných vyšších územných celkov. Stáva sa pravidlom, že kultúrne podujatia navštevujú aj občania z iných miest – Hanušovce nad Topľou, Stropkov, Humenné, Snina, Strážske, Michalovce, Sečovce a Trebišov. To isté platí aj pre účinkujúcich. Či už sú to rôzne hudobné telesá, alebo divadlá, vedia, že v MsDK ich čaká príjemná atmosféra, nadpriemerné služby a profesionálna technika. Vonkajší plášť budovy ako aj exteriér do dnešného dňa neprešiel žiadnou väčšou modernizáciou. Oprava a modernizácia budovy bude vyžadovať nemal finančné prostriedky, ktoré sa nám zatiaľ nepodarilo získať. Avšak vizualizácia zmodernizovanej budovy Domu kultúry nám dáva prísľub dôstojného, moderného, kultúrneho stánku splňujúce požiadavky súčasnej doby, ktorý bude slúžiť ešte mnohým generáciám. Aj v týchto ťažkých časoch, ktoré MsDK prežíva bez prítomnosti kultúry pre širokú verejnosť, nezastavil svoju činnosť. Každý návštevník môže činnosť MsDK sledovať na internete na tejto webstránke alebo na facebooku, kde uverejňuje príspevky a upútavky o svojej činnosti, plánovaných podujatiach, výstavách, ktoré práve prebiehajú v on-line priestore, ale aj o prípravnej činnosti klubov a krúžkov. Neustále pracujeme na skvalitnení našich služieb. Navyše modernizujeme, upratujeme, zariaďujeme novým vybavením priestory Domu kultúry, aby boli pripravené na začiatok novej divadelnej sezóny.

Budova Domu kultúry v m2

Celková zastavaná plocha – 2 226,00 m2
Suterén - Centrum mladých
kolkáreň – fitness 182,40 m2
klubový priestor 220,93 m2
tanečná sála s pódiom 253,10 m2
vstupný salónik 46,91 m2
1. Nadzemné podlažie – Prízemie
estrádna sála 276,49 m2
balkón 89,09 m2
javisko 203,49 m2
salónik 71,52 m2
salónik 2 74,19 m2
2. Nadzemné podlažie – 1. poschodie
kino sála 333,27 m2
3. Nadzemné podlažie – 2. poschodie
tanečná sála so zrkadlami 97,28 m2
Mediálni partneri