Mestský dom kultúry, prísp. org.vCard QR Code

IČO : 355 190 88, DIČ : 2020630898

Kontaktné údaje :

Mobil : +421 918 955 272 - Pokladňa Domu kultúry poskytuje informácie o filmových a kultúrnych predstaveniach, predaj a rezervácie vstupeniek.
E-mail
: info@kulturavranov.sk
Telefón :
057/ 48 815 10, 057/ 44 639 50

Bankové spojenie :

Názov banky : Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu
: SK34 0900 0000 0005 6074 9407

Adresa :

M. R. Štefánika 875/200
093 01  Vranov nad Topľou
Slovenská republika

Naša poloha:

Prosíme tých, ktorí prichádzajú cez Košice aby zvolili Sečovce ako miesto prejazdu.

Kľúčový poriadok Domu kultúry :
Pondelok 6:00 - 18:30
Utorok 6:00 - 18:30
Streda 6:00 - 21:45
Štvrtok 6:00 - 21:45
Piatok 6:00 - 21:45
Sobota 8:45 - 12:15, 15:30 - 21:45
Nedeľa 15:30 - 21:45

Budova Domu kultúry bude uzamknutá ihneď po ukončení filmového predstavenia v kine Mladosť alebo kultúrnom predstavení v Estrádnej sále. V prípadoch, keď sa filmové predstavenie neuskutoční, budova bude uzamknutá o 20:00.

Kontakty na pracovníkov :
Útvar riaditeľa:
Mgr.Peter Novák poverený riadením MsDK peternovak@kulturavranov.sk
Mgr. Renáta Hajníková sekretárka, pokladníčka, PaM sekretariat@kulturavranov.sk
Ing. Martin Križan, PhD. ekonóm, účtovník martinkrizan@kulturavranov.sk
Útvar kultúry, výchovy a propagácie: programove@kulturavranov.sk
Bc. Marián Sobota samostatný kultúrny referent sobotamaros@kulturavranov.sk
centrummladeze@kulturavranov.sk
Silvia Nusová samostatný kultúrny referent silvianusova@kulturavranov.sk
Radoslav Gajdoš samostatný kultúrny referent tv@kulturavranov.sk
Útvar prevádzky DK:
Peter Tóth vedúci oddelenia petertoth@kulturavranov.sk
Peter Pastir požiarny a bezpečnostný technik pastir@kulturavranov.sk
Ján Kertis zvukár, prevádzkový elektrikár zvukar@kulturavranov.sk
Ján Bindas domovník, údržbár, kľučová služba
Iveta Andrejková upratovačka
Zlatica Kaščáková upratovačka
Kino:
Ľudovít Gazda vedúci kina ludovitgazda@kulturavranov.sk
Kamila Turanská pokladníčka kina a kultúrnych podujatí info@kulturavranov.sk
kamilaturanska@kulturavranov.sk
Predstavenie zrušené

Estrádna sála

Estrádna sála Domu kultúry vo Vranove n. T. má viacúčelové využitie. Slúži napríklad ako miesto pre organizovanie rôznych slávnostných programov, divadiel, muzikálov ale aj koncertov. V ES je 400 miest na sedenie z toho na prízemí 301 a na balkóne 99. Využíva sa na organizovanie našich tradičných kultúrnych podujatí ale aj na vystúpenia známych umelcov a hosťujúcich umeleckých telies z celého Slovenska ale aj zahraničia. V stolovej úprave s možnosťou občerstvenia je miestom konania rôznych spoločenských podujatí s využitím tanečného parketu ako napr.: plesov s max. kapacitou 250 miest, stužkových slávnosti pre 150 osôb alebo klubových večerov, či kabaretov s max. kapacitou 150 miest.

Estrádna sála má štvorcový tvar s uhlopriečkou v pravom uhle k javisku. Pri demontáži kresiel na prízemí je využiteľná plocha 293 m2. Priestor je výškovo členený. Od bodu 0 vždy 17/V/ x 180/Š/ cm. V sále sú nainštalované svetlá – žiarivky a luster delený na 3/3, z toho 1/3 je na stmievač. Javisko v ES má šírku 8 m, hĺbku 8 m a výšku 6 m. Lemujú ho čierne zamatové bočné šály v počte 5 ks na pravej strane a 5 ks na ľavej strane. Podlaha javiska je pokrytá smrekovým drevom. Na jej prekrytie sa občas využíva šedý koberec

Mediálni partneri